Departamentul Fizica Computationala si Tehnologia Informatiei (DFCTI)

Cuvinte cheie: Fizica Computationala, Tehnologie informationala, Grid, Cloud, Calcul paralel

Ultima actualizare: Martie 2021