DETALII ORGANIZATORICE

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în localul Facultăţii de Fizică al Universităţii Bucureşti (Măgurele).

Taxa de participare este de 200 RON. Ea include volumul de rezumate, mapă, program, ecuson etc. Pentru includerea rezumatelor în volumul tipărit de ABSTRACTS este necesar ca cel puţin unul din autori să achite această taxă până la data de 15 august. Rezumatele tuturor contribuţiilor prezentate la conferinţă vor fi incluse în pagina web.

Studenţii sunt scutiţi de plata taxei. Se pot acorda la cerere reduceri de până la 50% pentru profesorii din învăţământul preuniversitar şi pensionari.

Inscrierea participanţilor la conferinţă se face on-line pe site-ul www.ifin.ro/cnf2008.

Cazarea participanţilor se va face la hotel sau în căminele celor două universităţi (1-2 persoane/cameră). Se pot reţine locuri la un hotel pe o bază fermă de rezervare conform uzanţelor. Detalii în pagina web.

Taxa de participare se achită în contul:

Client: Societatea Română de Fizică

Unitatea Banc Post: 706 Ştefan cel Mare

IBAN RO75 BPOS 70602559720 ROL 01

cod fiscal 531788.

Plata se poate face la orice Oficiu Poştal ori unitate Banc Post. Vă rugăm a expedia la secretariatul conferinţei o dovadă a efectuării plăţii