OBIECTIVE ŞI TEMATICI

Con ferinţa Naţională de Fizică (CNF) este o manifestare de tradiţie, anuală, a fizicienilor din România, prin care se urmăreşte prezentarea problemelor actuale din fizică pe plan mondial şi intern, încurajarea contactelor ştiinţifice şi cunoaşterea reciprocă, precum şi promovarea legăturilor între oamenii de ştiinţă, cultură, din învăţământ şi din alte domenii ale activităţii economice şi sociale.

 

Vor fi prezentate comunicări într-o gamă largă de domenii care se încadrează în secţiunile SRF:

•  1- Astrofizică şi Fizica energiilor înalte

•  2- Fizică atomică şi moleculară

•  3- Fizică nucleară

•  4- Fizica stării condensate

•  5- Optică şi Electronică cuantică

•  6- Fizica plasmei

•  7- Fizică matematică şi computaţională

•  8- Fizică tehnică şi inginerie fizică

•  9- Fizică pentru energie (energetică)

•  10- Biofizică / Fizica medicală

•  11- Fizica globului terestru şi mediului

•  12- Fizică şi Invăţământ

 

Conferinţa va consta, în principal, din prezentări în plen ( I ) - la invitaţia comitetului de program, un număr limitat de comunicări orale ( O ) şi sesiuni poster ( P ) extinse.

Va fi acordat premiul „ION AGÂRBICEANU” pentru cele mai valoroase şi mai originale lucrări susţinute de tineri autori (co-autori), conform selecţiei unui comitet de premiere.

Se vor organiza discuţii şi mese rotunde pe probleme de larg interes (fizica în învăţământul de toate gradele, politică ştiinţifică, fizică şi economie, vizibilitatea fizicii etc.). Contribuţii şi sugestii în acest sens sunt aşteptate de comitetul de program.