PREZENTAREA LUCRĂRILOR

Contribuţiile vor fi înaintate până la data de 15 iulie la secretariatul conferinţei (D-na Margareta OANCEA). Autorii sunt rugaţi să expedieze un rezumat extins - maxim 2 pagini - în limba română sau engleză spre a fi evaluat de referenţi, la adresa de e-mail cnf2008@nipne.ro. Se vor specifica autorii, instituţia, adresa de corespondenţă pentru persoana de contact (e-mail, fax), opţiunea O/P, precum şi secţiunea de specialitate. Textul trebuie să se refere la aspecte originale şi să includă o minimă listă bibliografică.

În vederea realizării volumului de rezumate, autorii sunt rugaţi să prezinte separat abstractul lucrării, de max. 400 cuvinte, în limba engleză, la aceeaşi adresă de e-mail cnf2008@nipne.ro. Redactarea se va face WORD (arial 12); titlul (arial 14) scurt, centrat, bold; autorii (arial 12); instituţia (arial 12 italic). Rezumatele vor fi catalogate de diverse instituţii internaţionale (ex. INIS-AIEA). Pentru autorii care doresc publicarea lucrărilor în revistele Academiei ( Rom. Journ.Phys. sau Rom.Rep.Phys. ) ca PROCEEDINGS trebuie ca la conferinţă să predea textele respective secretariatului, redactate în forma cerută de aceste publicaţii ( www.nipne.ro/rjp , www.infim.ro/rrp).

Confirmarea acceptării lucrării se va face pe pagina web, până la 1 august.