Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » EVALUAREA METABOLISMULUI DE METILARE PRIN REACTII COMPETITIVE DE RADICAL METIL-DONOR, EXPRESIVITATEA METABOLITILOR PROCESELOR DE METILARE IN PATOLOGIA NEUROENDOCRINA. MASURI SI METODE DE PREVENTIE

EVALUAREA METABOLISMULUI DE METILARE PRIN REACTII COMPETITIVE DE RADICAL METIL-DONOR, EXPRESIVITATEA METABOLITILOR PROCESELOR DE METILARE IN PATOLOGIA NEUROENDOCRINA. MASURI SI METODE DE PREVENTIE
www.nipne.ro/proiecte/ceex/100-proiecte.html


Acronim: RADIMET
Numar / Data contract: CEEX 91/2006 / 01.09.2006
modul 1
Director proiect: Diana Chiper
Parteneri: Institutul de Endocrinologie C.I.Parhon Bucuresti , Institutul de Boli Cerebro-Vasculare Prof. Vlad Voiculescu Bucuresti, Institutul National de Geriatrie si Gerontologie „Ana Aslan”, Bucuresti
Data incepere / finalizare proiect: 2006-09-01 / 2008-10-01
Valoarea proiectului: 1500000 RON
Rezumat: Proiectul va dezvolta noi cercetari complexe (cu caracter de cercetare fundamentala si aplicativa) privind mecanismele de metilare si de expresivitatea acestora, precum si gradul de implicare in diferite patologii, definirea unor markeri specifici, bazat pe invesigarea unor procese fundamentale de ordin biochimic si molecular–procesele de metilare endogena. Proiectul este conceput modular, implicand: A. Un modul preclinic, pe animale, abordandu-se tehnici diferite pentru studiul evaluarii cineticii proceselor concurente de metilare (determinari de constante de echilibru, de cinetica), cu evaluarea nivelului metabolitilor rezultati din procesele de metilare metabolica si decelarea de markeri specifici, evaluarea raportului dintre biovector donor de radical metil si metabolit toxic (homocisteina) care va fi determinat prin rapoarte cantitative dintre radicalul metil si homocisteina la momentul de echilibru, precum si raportul dintre homocisteina si ADN hipermetilat (valoarea raportului fiind de inalta expresivitate in evaluarea patologiei-elememte originale ale proiectului). Rezultatele scontate a fi obtinute sunt de o importanta majora in determinarea cauzelor si definirea rolului si implicarii proceselor de metilare in patologia neuroendocrina. Metodele si tehnicile utilizate sunt de inalta performanta si sensibilitate, ce utilizeaza biovectori donori de radical metil, radicalul metil fiind marcat fie cu 14C, fie cu T, decelabili prin masuratori de radioactivitate pe tot parcursul experimentelor. B. Un modul clinic, implicand patologii de varsta, de ordinul dezechilibrelor endocrine si psihoafective, precum si stari patologice cardiovasculare si cerebrovasculare. Metodele si tehnicile utilizate sunt neinvazive. Scopul final tinteste standardizarea unor metode care sa permita evaluarea rapoartelor de concentratie Radical-metil/Homocisteina, Radical-metil/Folati Homocisteina/ADN hipermetilat, de risc specifice patologiei abordate cu impact final in imbunatatirea preventiei si schemelor de tratament si monitorizare (medicina individualizata) starii de sanatate la nivel national. Cercetarile la scara nationala nu au transmis inca un mesaj clar referitor la abordarea mecanismelor si metabolitilor proceselor de metilare. Studiile la nivel national nu includ abordari si metode de investigatie legate de procesele de metilare in patologia vizata in acest Proiect. Implicit, nu exista o baza de date referitoare la evaluarea valorilor de risc ale rapoartelor de concentratie Radical-metil/Homocisteina, si Radical-metil/Folati specifice uneai sau altei entitati patologice. Exista insa interesul pentru abordarea sistematica a unor astfel de cercetari, si cateva incercari de a studia corelatia dintre gradul de metilare a ADN in decelarea precoce si tratamentul cancerului. Este studiat efectul diferitilor donori de radical metil (S-Adenozilmetionina, Colina, Trimetil-glicina, etc) sau substante implicate in modularea proceselor de transmetilare in diverse stari patologice, dar este putin abordat studiul privind procesele concurente dintre acesti donori si impactul terapeutic al acestei concurente, asa cum propune, ca o noua orientare, prezentul Proiect, cu prioritate in stabilirea cailor metabolice de la nivelul fiecarui donor, precum si a particularitatilor metabolismului lor concurent, pentru demonstrarea cauzalitatii patologiei supuse studiului. Metodele standard si markerii elaborati pe baza rezultatelor obtinute vor putea fi implementate in toate unitatile medicale contribuind la imbunatatirea metodelor de diagnostic si arsenalului terapeutic, implicit, la imbunatatirea demersului profilactic si curativ la nivel national.Prezentul proiect este un proiect de cercetare multidisciplinara care cupleaza cercetari de ordin biomolecular si in vederea elaborarii de metode de diagnostic precoce si algoritmi terapeutici performanti, in contextul dezideratului actual al medicinei individualizate.

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Etapa I - Tulburari in procesele de metilare; patologie indusa; selectarea metodelor de investigatie si diagnoza;lucrari preliminare pentru pregatirea experimentelor. Baz? de date si informatii. Achizitii aparatura si echipamente, instruire. (2006-12-01)
2. Etapa II. Studiul procesului de metilare: d) in prezenta de SAM, administrat individual, ca donor unic de radical metil, pe subiecti normali, e) in prezenta de Colina, administrata individual, ca donor unic de radical metil, pe subiecti normali, f) prin mecanism concurential (Competitiv) al Colinei si S-Adenozil-Metioninei ca donori de radical metil, pe subiecti normali.  (2007-05-31)
3. Etapa III. Studiul procesului de metilare: • in prezenta de SAM, administrat individual, ca donor unic de radical metil, pe subiecti cu diferite patologii, • in prezenta de Colina, administrata individual, ca donor unic de radical metil, pe subiecti cu diferite patologii, • prin mecanism concurential (competitiv) al Colinei si S-Adenozil-Metioninei ca donor de radical metil pe subiecti cu diferite patologii.  (2007-12-01)
4. Etapa IV. Prelucrare date; Protocol de investigare a nivelului de homocisteina la subiectii normali si diferite patologii. Propunere la nivel national a monitorarii starii de sanatate prin evaluarea unui nou parametru, HOMOCISTEINA. (2008-12-01)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.