Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » Tomografia in Arheometrie

Tomografia in Arheometrie
www.nipne.ro/proiecte/ceex/30-proiecte.html


Acronim: TOMARH
Numar / Data contract: CEX-05-D11-72 / 13.10.2005
modul 1
Director proiect: Florin Constantin
Parteneri: Institutul de Arheologie Vasile Parvan Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizica
Data incepere / finalizare proiect: 2005-10-13 / 2008-06-20
Valoarea proiectului: 800000 RON
Rezumat: Tomografia computerizat? ofer? o imagine virtual?, tridimensional?, a corpului original ar?tând p?r?i ascunse, interioare ale corpului de studiat. În mod ciudat, tomografele existente în lume sunt dedicate numai unor scopuri foarte precise (medicale, studii de materiale) ?i cu performan?e de excep?ie; automat pre?ul lor este foarte ridicat, prohibitiv pentru institu?iile de cultur? (muzee, colec?ii de art? ?i obiecte). Bineîn?eles c? o tomografie complet? efectuat? asupra unui obiect ce urmeaz? a fi restaurat ofer? indicii nepre?uite ?tiind c? orice interven?ie asupra unui artefact vechi este ireversibil?. Proiectul î?i propune: • Realizarea unui pachet de programe care s? implementeze reconstruc?ia de imagini dup? proiec?ii în evantai pentru corpuri tridimensionale cu prezentarea lor grafic? într-o form? prietenoas? (în sec?iuni succesive sau în proiec?ie tridimensional?) • Introducerea schemei de achizi?ie video pentru intensificarea imaginilor de slab? luminozitate. • Integrarea subsistemelor de pozi?ionare, achizi?ie ?i reconstruc?ie într-un singur modul de comand?, control ?i prelucrare. • Model experimental de tomograf cu raze X pentru realizarea tomografiilor computerizate • Demonstrarea func?ionalit??ii tomografului. Date fiind ?intele interdisciplinare ale proiectului (fizic?, art?, arheologie) ?i priorit??ile programului CEEX exist? o suprapunere peste mai mult de un obiectiv.

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Algoritm de reconstructie a imaginilor pentru proiectia in evantai (2005-12-10)
2. Pachet de programme de reconstruc?ie (2006-06-10)
3. Proiectare model experimental tomograf (2006-12-10)
4. Achizi?ia imaginilor de slab? intensitate (2007-06-10)
5. Realizare model experimental tomograf raze X (2007-12-10)
6. Demonstrarea func?ionalit??ii tomografului (2008-06-10)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.