Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » METODA DE MONITORARE NUCLEAR? PENTRU PROTEC?IA MEDIULUI

METODA DE MONITORARE NUCLEAR? PENTRU PROTEC?IA MEDIULUI
www.nipne.ro/proiecte/ceex/33-proiecte.html


Acronim: AMS-PROMED
Numar / Data contract: AMCSIT 283/13.09.06 / 13.09.2006
modul 1
Director proiect: Catalin Stan-Sion
Parteneri: 1 - Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI Rm. Valcea 2 - REGIA AUTONOM? PENTRU ACTIVIT??I NUCLEARE –SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGIC? PENTRU OBIECTIVE NUCLEARE 3 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA
Data incepere / finalizare proiect: 2006-09-13 / 2008-09-25
Valoarea proiectului: 1500000 RON
Rezumat: Proiectul are in vedere realizarea în România a unei dezvolt?ri metodice la o instala?ie experimental? existent? ?i de mare tehnicitate va permite m?surarea hipersensibil? a izotopilor 129 I ?i 3H. Metoda de m?sur?-analiz? folosita, se nume?te AMS (Accelerator Mass Spectrometry ) , avnd cea mai inalta sensibilitate de analiza cunoscuta.. Este recent? ?i foarte modern?. Proiectul are drept obiectiv aplicarea ?i folosirea în mod curent a metodicii AMS pentru m?surarea, monitorizarea ?i investigarea transportului de 129I din mediu, la controlul nivelului de Tritiu în ecosistem (ap?, aer, sol), în vecin?tatea centralelor nucleare din zona noastr? geografic?, la supravegherea activit??ii obiectivelor nucleare, la asigurarea integrit??ii instala?iilor nucleare ?i a calit??ii apei ?i a vie?ii. AMS va realiza detec?ia sc?p?rilor, oricât de mici, de materiale nucleare, prevenind ?i înl?turând posibilele consecin?e grave. Standardele Europene actuale impun pentru apa potabil? concentra?ii de Tritiu sub valoarea de 2.104 pCi/l sau 6,25.10-15 T/H. Asemenea valori pot fi m?surate ?i vor fi monitorizate prin AMS, contribuind eficient la protec?ia mediului ?i a s?n?t??ii tuturor viet??ilor. Proiectul propus va realiza ?i o cercetare privind folosirea inelelor anuale ale copacilor seculari pentru stabilirea istoriei de contaminare radioactiv? produs? de sta?iile de tratare ?i re-procesare a de?eurilor radioactive la nivelul continentului European. Aceste determin?ri, corelate cu informa?ii experimentale provenite de la acumul?ri în alte arhive naturale (ghe?ari, lacuri), vor permite stabilirea valorilor de referin?? a contamin?rii cu 129I în Europa ?i în acest fel vor permite o bun? interpretare a varia?iilor ce vor fi ulterior determinate. Vor conferi informa?ii utile pentru evaluarea matematic? a transportului halogenilor la nivelul troposferei, a r?spândirii acestor elemente în caz de accident sau emana?ie nuclear? exploziv?.

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Studiul necesitatii de monitorare radiologica a mediului in diferite locatii geografice din Romania si evaluarea necesarului de extindere a instalatiei AMS pentru realizarea unor masuratori ultrasensibile. (2006-12-06)
2. Optimizarea si dezvoltarea aparativa a sistemului de detectie AMS pentru masurari de 129I. (2007-04-30)
3. Cercetare privind prelevarea, procesarea si prelucrarea chimica a probelor de mediu in scopul analizei AMS. (2007-08-31)
4. Studii experimentale pentru optimizarea sensibilit??ii de determinare AMS a 129I, 3H si 2H con?inute in probele de mediu în diverse forme: ap?, sol, vegeta?ie, etc. (2007-12-05)
5. Determinari AMS pentru stabilirea cronologiei de acumulare a 129I. Conexarea acestor date, cu cele existente in literatura, cu scopul stabilirii curbei de referinta a continutului de 129I existent la momentul actual. Experimente AMS pentru masurarea conce (2008-09-25)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.