Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » LABORATOR INTEGRAT ACREDITAT PENTRU MONITORIZAREA SPECTROMETRICA A MATERIALELOR SI DESEURILOR RADIOACTIVE CONFORM STANDARDELOR SI CERINTELOR UNIUNII EUROPENE

LABORATOR INTEGRAT ACREDITAT PENTRU MONITORIZAREA SPECTROMETRICA A MATERIALELOR SI DESEURILOR RADIOACTIVE CONFORM STANDARDELOR SI CERINTELOR UNIUNII EUROPENE
www.nipne.ro/proiecte/ceex/34-proiecte.html


Acronim: SALMROM
Numar / Data contract: CEEX-108//06; Pr.260 / 10.08.2006
modul 4
Director proiect: Marian Romeo Calin
Parteneri: -
Data incepere / finalizare proiect: 2006-08-10 / 2008-01-30
Valoarea proiectului: 800000 RON
Rezumat: Datorita impactului major al dezafectarii depozitelor invechite de deseuri radioactive asupra mediului si populatiei, prin eliberarea unor cantitati mari de materiale radioactive, metodele de caracterizare a acestora trebuie sa fie foarte bine definite, complete si sa fie agreate, atat de organismele de control abilitate, cat si de societatea civila. Dezvoltarea, realizarea si utilizarea unui laborator metrologic integrat si acreditat adecvat (SALMROM), conduce la minimizarea riscurilor in caracterizarea, monitorizarea si gestionarea deseurilor radioactive rezultate din procesele de dezafectare - decomisionare, la cresterea calitatii si securitatii vietii, mediului, si poate fi esential in cresterea gradului de incredere a populatiei fata de aceste aspecte. In cazul obiectivelor nucleare de pe Platforma Magurele, din cadrul IFIN-HH (Grupul Reactor Nuclear - VVRS-2 MW, Statia de Tratare a Deseurilor Radioactive - STDR, Centrul de Productie Radioizotopi - CPR, Depozitul de surse inchise - Bunker Texas, zona Fort, Depozitul Baita – Bihor, etc), materialele si deseurile radioacrive rezultate din activitatile lor specifice, au un impact major asupra sanatatii si calitatii vietii, grupul tinta fiind de peste doua milioane de locuitori, fiind vorba de capitala si de zona periurbana acesteia, in contextual in care, in perioada urmatoare se preconizeaza extinderea semnificativa a acestei arii metropolitane. Pentru activitatile de decomisionare a instalatiilor nucleare, monitorizarea si caracterizarea deseurilor radioactive istorice, a materialelor si surselor radioactive invechite, sunt necesare masurari de tipul: masurari spectrometrice de contaminare ?, identificarea radionuclizilor ? prin spectrometrie (de laborator), masurari globale ?, separarea izotopilor ? activi si masurarea radioactivitatii acestora (de laborator), masurari globale ?, masurari spectrometrice de inalta rezolutie prin spectrometrie ?, masurari spectrometrice cu determinarea absoluta a cantitatilor de material radioactiv (de laborator) pentru deseuri lichide si solide, cu diferite densitati. Toate aceste tipuri de masurari trebuie sa raspunda la urmatoarele cerinte: ? Sa fie recunoscute de factorii de control ai organismelor statului: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), Ministerul Sanatatii – Inspectoratul de Sanatate Publica, Biroul Roman de Metrologie Legala (BRML), Ministerul Mediului, Organismul National de Standardizare – ASRO, Organismul National de Acreditare – RENAR. Aceasta recunoastere este data de: - certificarea metrologica a tuturor aparatelor si echipamentelor de masura; - atestarea si expertizarea personalului utilizat in astfel de activitati; - existenta procedurilor autorizate care sa demonstreze corectitudinea aplicarii fiecarui tip de masurare; - obtinerea ASR (Autorizatiei de Securitate Nucleara) pentru utilizarea aparaturii dozimetrice din dotare; - certificarea si autorizarea/acreditarea laboratorului de masurari spectrometrice de mediu, materiale si deseuri radioactive istorice. ? Sa acopere toata gama de radiatii (?, ?, ?). Sa permita identificarea radionuclizilor prezenti in probele supuse masurarilor. Sa acopere, atat intervalul energetic al radioizotopilor prezenti, cat si intervalul de intensitati si activitati. Erorile fiecarei masurari sa fie cunoscute si asociate valorii obtinute, pe baza normelor de metrologie legala; ? Sa permita masurarea “in situ” cu aparatura portabila cat si de laborator. Avand in vedere toate aceste aspecte, propunem prin acest proiect, realizarea unui laborator integrat certificat, specializat pentru monitorizari spectrometrice, care sa permita solutionarea celor precizate, care sa asigure pe plan intern crearea unor retele de institutii si organisme cu competenta stiintifica si tehnica de referinta, care sa permita cresterea gradului de asimilare in perspectiva aderarii la standardele si normele Uniunii Europene, integrarea in contextual ariilor si laboratoarelor de experimentare, testare, intercomparare si acreditare europene. Laboratorul va fi echipat ca aparatura portabila si de laborator, echipamente si instalatii de inalta performanta pentru o gama foarte larga de masurari spectrometrice si testari, in directa corelare cu prevederile directivelor europene si a legislatiei nationale. In stabilirea acestor obiective s-a pornit de la prioritatile Programului CERCETARE DE EXCELENTA si ale Programului CDT CADRU AL UNIUNII EUROPENE 7 privind dezvoltarea cercetarilor in domeniile reglementate – domeniul metrologiei si a protectiei mediului.

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Studiu privind stadiul actual al domeniilor de incercare si evaluare al echipamentelor existente in dotare si al domeniilor de incercare, evaluare si acreditare moderne, care se impun in vederea alinierii la standardele si cerintele UE. (2006-11-30)
2. Alinierea infrastructurii si a capabilitatii de incercare, evaluare si acreditare a laboratorului acreditat pentru monitorizarea spectrometrica a mediului, materialelor si deseurilor radioactive, conform standardelor si cerintelor UE / SALMROM (prin dezvoltarea si imbunatatirea performantelor si a calitatii aparaturii, echipamentelor si instalatiilor specifice necesare efectuarii in cercarilor), la cele mai noi reglementari in domeniul calitatii. (2007-05-30)
3. Elaborarea si prezentarea documentelor de asigurarea calitatii (elaborare documentatie SMC, instructiuni de utilizare a aparaturii si echipamentelor; procedurarea metodelor de incercare; proceduri de calcul a incertitudinii, etc.) Audit (2007-11-30)
4. Diseminarea rezultatelor. Obtinerea acreditarii RENAR (2008-01-30)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.