Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » ANALIZE ULTRASENSIBILE AMS DE PROFILARE IN ADÂNCIME A CONCENTRA?IILOR DE TRITIU SI DEUTERIU CU APLICATII IN FIZICA MEDIULUI, LA PROCEDURI DE DETRITIERE SI IN DIAGNOZA EXPERIMENTELOR DE FUZIUNE

ANALIZE ULTRASENSIBILE AMS DE PROFILARE IN ADÂNCIME A CONCENTRA?IILOR DE TRITIU SI DEUTERIU CU APLICATII IN FIZICA MEDIULUI, LA PROCEDURI DE DETRITIERE SI IN DIAGNOZA EXPERIMENTELOR DE FUZIUNE
www.nipne.ro/proiecte/ceex/35-proiecte.html


Acronim: AMS-PROFILING
Numar / Data contract: CALIST 6104/03.10.05 / 03.10.2005
modul 1
Director proiect: Catalin Stan-Sion
Parteneri: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Rm. Valcea;UNIVERSITATEA din BUCURESTI;UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCURESTI
Data incepere / finalizare proiect: 2005-10-03 / 2008-08-20
Valoarea proiectului: 1400000 RON
Rezumat: AMS (Accelerator Mass Spectrometry) reprezint? o nano-tehnologia analitica, având actualmente cea mai înalt? sensibilitate de analiz? cunoscut? (poate determina un izotop aflat in raportul izotop/element:10-15 ). Este o metodica experimentala de analiza si cercetare bazata pe cele mai noi metodici ale fizicii atomice. Metodica are capacitatea de a selecta ?i înregistra un singur atom dintr-un milion de miliarde de atomi vecini, dar ?i capacitatea de a efectua scan?ri în profunzimea materialelor investigate. Astfel este posibil? abordarea unor cercet?ri noi în fizica Tritiului ?i a Deuteriul , cu aplica?ii in diverse domenii , de la medicina si protec?ia mediul înconjur?tor si pan? la construc?ia reactoarelor de fuziune ( Tokamak).
Concret, Proiectul urm?re?te aplicarea nano-tehnologiei AMS, pe de o parte, la studierea ?i investigarea, a migra?iilor ?i infiltr?rilor de T ?i D în sisteme tehnologice de procesare a acestor izotopi ai hidrogenului ( INC-DTCI-CSI - Râmnicu Vâlcea), a determin?rii si inventarierii lor în vecin?tatea obiectivelor nucleare chiar ?i daca se afla numai în concentra?ii extrem de reduse si stabilirii dozelor existente în mediul înconjur?tor ( în ap? ?i sol ).
Pe de alt? parte, posibilitatea remarcabil? a AMS de a putea scana în adâncime materialele penetrate de izotopi confer? posibilitatea de a determina, pe lâng? concentra?ia elementelor, energia particulelor incidente (pe baza rela?iei parcurs - energie). În acest mod, se vor investiga parametri dinamici ?i de diagnoz? a reac?iilor de fuziune în instala?iile Tokamak (JET- Anglia, ASDEX- Upgrade – Germania). Acesta ultim obiectiv este abordat în cadrul unei colabor?ri interna?ionale l?rgite ?i va preg?ti o baza experimental? ?i teoretic? pentru unele probleme în construirea primului reactor de încercare bazat pe fuziune (ITER).

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Studiu de adaptare a nano-metodicii AMS la cercet?ri privind tehnologiile si aplica?iile izotopilor hidrogenului  (2005-12-20)
2. Dezvolt?ri aparative in instala?ia AMS si elaborarea sistemului de achizi?ie-procesare a datelor experimentale. (2006-11-20)
3. Automatizare computerizata Soft si algoritm de automatizare  (2007-06-20)
4. Stabilirea procedurilor de preparare a probelor si a etaloanelor. (2007-09-28)
5. Experimente pentru demonstrarea aplicabilitatii metodei (2008-02-25)
6. Experimente AMS de determinare sensibila a concentra?iilor de T si D (2008-06-20)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.