Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » Dezvoltarea infrastructurii si acreditarea Laboratorului pentru Detectia Alimentelor Iradiate

Dezvoltarea infrastructurii si acreditarea Laboratorului pentru Detectia Alimentelor Iradiate
www.nipne.ro/proiecte/ceex/39-proiecte.html


Acronim: LDAI
Numar / Data contract: 212 / 10.08.2006
modul 4
Director proiect: Mihalis Cutrubinis
Parteneri: -
Data incepere / finalizare proiect: 2006-08-10 / 2008-01-31
Valoarea proiectului: 800000 RON
Rezumat: Laboratorul pentru Detec?ia Alimentelor Iradiate este parte a Departamentului IRASM (un adev?rat centru na?ional de iradiere tehnologic?) din cadrul Institutului Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic? ?i Inginerie Nuclear? “Horia Hulubei” (IFIN-HH). Departamentul este structurat în jurul Instala?iei de IRAdiere cu Scopuri Multiple, iar aceasta este rodul colabor?rii între Agen?ia Interna?ional? de Energie Atomic? (IAEA) ?i Guvernul României. Instala?ia IRASM este declarat? instala?ie de interes na?ional. Scopul acestui proiect const? în dezvoltarea infrastructurii Laboratorului pentru Detec?ia Alimentelor Iradiate ?i acreditarea lui in domeniul evalu?rii ?i certific?rii conformit??ii produselor alimentare cu legisla?ia ?i standardele din domeniul iradierii alimentelor. Obiectivele specifice ale proiectului urm?resc asigurarea serviciilor de evaluare a conformit??ii în acord cu prevederile directivelor europene 1999/2/EC ?i 1999/3/EC ?i a standardelor europene armonizate directivelor (EN 1784, EN 1785, EN 1786, EN 1787, EN 1788, EN 13708, EN 13751, EN 13783, EN 13784 ?i EN 14569), necesare în principal autorit??ilor publice în procesul de supraveghere a pie?ei alimentare (institute de igien?, direc?ii de s?n?tate public?, organiza?ii guvernamentale ?i neguvernamentale pentru protec?ia consumatorului ?.a.), dar ?i produc?torilor ?i comercian?ilor de produse alimentare pentru îndeplinirea obliga?iilor derivate din prevederile directivelor.

Proiectul vizeaz? domeniul produse agricole ?i alimentare iar în cadrul lui se va urm?ri:
-asimilarea ?i implementarea în cadrul laboratorului a metodelor de încercare prev?zute în standardele de mai sus ?i care nu se pot efectua în prezent în ?ar?;
-dezvoltarea ?i îmbun?t??irea performan?elor ?i calit??ii aparaturii, echipamentelor ?i instala?iilor specifice din laborator necesare efectu?rii încerc?rilor;
-dezvoltarea serviciilor de certificare a conformit??ii oferite de laborator în domeniul reglementat de directivele europene de mai sus.

Proiectul se va finaliza cu acreditarea Laboratorului pe detec?ia alimentelor iradiate ?i diseminarea rezultatelor c?tre organismele guvernamentale, neguvernamentale, produc?torii ?i comercian?ii de produse alimentare.

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Metode de încercare pentru detec?ia alimentelor iradiate (2006-11-30)
2. Dezvoltarea infrastructurii pentru detectarea alimentelor iradiate prin cinci metode standard biologice ?i chimice (2007-02-28)
3. Elaborarea procedurilor de analiz? pentru detectarea alimentelor iradiate prin cinci metode standard biologice ?i chimice (2007-05-31)
4. Dezvoltarea infrastructurii ?i elaborarea procedurilor de analiz? pentru detectarea alimentelor iradiate prin cinci metode standard fizice (2007-10-31)
5. Acreditarea laboratorului pentru analize de detec?ie a alimentelor iradiate ?i diseminarea rezultatelor proiectului (2008-01-31)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.