Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » Cercet?ri avansate de fizica atomilor exotici

Cercet?ri avansate de fizica atomilor exotici
www.nipne.ro/proiecte/ceex/45-proiecte.html


Acronim: EXATOM
Numar / Data contract: CEX 06-11-11 / 25.07.2006
modul 1
Director proiect: Alexandru Mario Bragadireanu
Parteneri: Universitatea din Bucuresti-Facultatea de Fizica
Data incepere / finalizare proiect: 2006-08-01 / 2008-11-10
Valoarea proiectului: 1500000 RON
Rezumat: Prezentul proiect î?i propune s? furnizeze cuno?tiin?e avansate în fizica atomilor exotici prin efectuarea unei cercet?ri fundamentale complexe privind formarea, detectarea ?i influen?a interac?iei tari asupra tranzi?iei pe starea fundamental?, a atomilor exotici kaonici.
Cercetarea propus? se va desf??ura în cadrul noului proiect SIDDHARTA (Silicon Drift Detector for Hadronic Atom Research by Timing Application). SIDDHARTA continu? linia ?tiin?ific? ?i dezvolt?rile tehnologice atinse de experimentul DEAR (DA?NE Exotic Atom Research) de la Laboratorul Na?ional din Frascati (Italia).
Obiectivul experimentului SIDDHARTA este efectuarea unei m?sur?tori, cu o precizie de ca?iva eV, a deplas?rii ?i l?rgimii liniei K? , datorit? interac?iei tari, în hidrogenul-kaonic, ?i, o m?sur?toare similar? – în premier? – în deuteriul-kaonic. Aceste valori vor permite o determinare precis? a lungimilor de împr??tiere antikaon-nucleon.
Propunerea de proiect con?ine o serie de activit??i diferite, dar concertate: dezvoltarea de prototipuri experimentale, pentru spectroscopia de raze X, bazate pe detectori din siliciu cu drift (SDD-Silicon Drift Detectors); dezvoltarea sistemului de achizitie de date ?i softului aferent; simularea Monte-Carlo a proceselor fizice pentru instala?ia experimental? ?i optimiz?ri; prelucrarea, analiza ?i interpretarea datelor experimentale. Toate aceste activit??i se vor desf??ura în ?ar? sau str?in?tate, în cooperare cu alte institute de cercetare din Europa.

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Realizarea bazei experimentale pentru spectroscopia de raze X cu detectori din siliciu cu drift - Partea I  (2006-12-11)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.