Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » Studii avansate asupra interactiilor atomice cu fascicule de ioni accelerati si neutroni

Studii avansate asupra interactiilor atomice cu fascicule de ioni accelerati si neutroni
www.nipne.ro/proiecte/ceex/53-proiecte.html


Acronim: INTAFIN
Numar / Data contract: CEX-05-D10-71 / 12.10.2005
modul 1
Director proiect: Constantin Ciortea
Parteneri: Universitatea din Bucuresti Universitatea Valahia din Targoviste Institutul National de C&D de Tehnologii Izotopice si Moleculare, Cluj-Napoca Universitatea Politehnica din Bucuresti
Data incepere / finalizare proiect: 2005-10-12 / 2008-10-11
Valoarea proiectului: 1495000 RON
Rezumat:
Obiectivul de baza al proiectului de fata consta in studiul interactiilor atomice folosind fascicule de ioni accelerati si neutroni, intr.-un domeniu ce se intinde de la 10^-3 eV (neutroni reci) pana la 10^10 eV (cazul testarii unor prevederi de cromodinamica cuantica (QCD) folosind atomi hadronici). Proiectul cuprinde urmatoarele:
1. Masurarea timpului de viata a atomilor hadronici (pi pi) si (pi K) (Colaborarea DIRAC).
In cadrul proiectului DIRAC-PS212, care foloseste infrastructura CERN – Geneva, vom folosi fasciculul de 24 GeV de la Proton Synchrotron precum si instalatia DIRAC “upgrade” -ata pentru a masura timpul de viata al atomilor hadronici (pi pi) si (pi K). In cazul (pi pi), determinarea lungimilor de imprastiere a0 si a2 furnizeaza un test crucial al conceptului de rupere a simetriei chirale in procesele in care participa doar quarcii u si d, pe cand masurarea lungimilor de imprastiere (pi K) extinde acest test si la procesele ce includ quarcii s. De asemenea, vom putea pune in evidenta experimental pentru prima oara existenta sau absenta unui condensat tare de quarci in vacuum-ul QCD.
2. Interactii ion-atom, ion-cluster si ion-suprafata.
Studiile de ciocniri atomice propuse implica determinari experimentale si interpretari ale datelor folosind calcule de model, in doua domenii principale:
a) Ciocniri ion-atom si ion-cluster la energii intermediare: determinarea sectiunilor integrale si diferentiale de ionizare in sisteme de ciocnire grele in regiunea de apropiere a nivelelor K-L; ionizare/captura electronica si procese de fragmentare in interactia dintre ioni grei inalt incarcati cu fullerene (C60)
b) Interactii ion-suprafata la energii joase: dezvoltari tehnice ale spectrometriei de masa cu fascicole de ioni, livrate de sursa de ioni cu rezonanta ciclotronica electronica (ECR) a IFIN-HH si studiul neutralizarii ionilor lenti in ciocniri razante pe o suprafata izolatoare.
3. Studii de materie condensata folosind imprastierea cuasielastica necoerenta a neutronilor.
Folosind tehnica imprastierii cuasielastice a neutronilor vor fi studiate principalele miscari moleculare implicate in tranzitiile de faza feroelectric – paraelectric (ordine-dezordine) ale sulfatului de triglicina la 322.5 K si tranzitia sticloasa in glicerol
4. Procese fizice in plasma ECR si cresterea perfoarmantelor surselor de ioni.
Pentru sursa de ioni ECR se propune o abordare noua pentru a obtine o crestere semnificativa a starilor inalte de sarcina ale ionilor livrati prin folosirea de procese fizice ce apar in plasma ECR.

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. 1. Aplicarea unei metode ne conventionale de crestere a performantelor sursei de ioni ECR.
2. Studii privind modificarile proprietatilor microscopice si termodinamice ale glicerinei si sulfatului de triglicina in functie de temperatura.
3. Mecanisme cuasi-moleculare în ionizarea p?turilor atomice interne în sisteme de ciocnire din zona “K-L matching” ?i ionizarea multipl? a p?turilor externe. M?sur?ri integrale.
 (2005-12-15)
2. 4. Interac?ia ionilor grei înalt înc?rca?i cu fullerenele la energii intermediare. Procese de ionizare, captur? electronic? ?i fragmentare.
5. Efectuarea experimentelor de imprastiere cuasielastica de neutroni lenti (QENS) pe sulfat de triglicina si prelucrarea datelor experimentale.
 (2006-06-15)
3. 7. Spectrometrul magnetic DIRAC – configurare pentru detectarea atomilor hadronici dimezon. (2006-12-15)
4. 8. Determinarea timpului de viata a atomului hadronic (pi pi).
9. Imprastierea incoerenta cvasielastica (QENS) a neutronilor lenti pe glicerina, la diferite temperaturi.
 (2007-06-15)
5. 10. Spectrometrie cu timp de zbor pentru detec?ia ionilor de recul produ?i la interac?ia ionilor len?i multiplu înc?rca?i cu suprafa?a. Dezvolt?ri metodice. (2007-09-15)
6. 11. Testarea metodei pentru cre?terea performan?ei la sursa de ioni ECR. Determinarea prin masuratori experimentale a modificarii densitatii si temperaturii electronilor rezultate ca efect al aplicarii metodei la sursa ECR.
12. Mecanisme cuasi-moleculare în ionizarea p?turilor atomice interne în sisteme de ciocnire din zona “K-L matching” ?i ionizarea multipl? a p?turilor externe. M?sur?ri diferen?iale.
 (2007-12-15)
7. 13. Caracterizarea proceselor de neutralizare a proiectilelor la interac?ia razant? cu suprafa?a izolatoare la energii joase.
14. Verificarea de ipoteze, modele si teorii existente in vederea descrierii dinamicii moleculare in glicerina si sulfatul de triglicina.
 (2008-06-15)
8. 15. Determinarea timpului de viata a atomului hadronic (pi K).
16. Studiul proceselor fizice cu impact direct asupra obtinerii de fascicule de ioni cu stari inalte de ionizare.
 (2008-09-15)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.