Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » Modele si metode avansate in studiul migratiei nuclizilor in mediu, vulnerabilitatii ecosistemelor si infrastructurilor critice si impactului eco-sanitar al activitatilor nucleare si industriale

Modele si metode avansate in studiul migratiei nuclizilor in mediu, vulnerabilitatii ecosistemelor si infrastructurilor critice si impactului eco-sanitar al activitatilor nucleare si industriale
www.nipne.ro/proiecte/ceex/57-proiecte.html


Acronim: MAMIN
Numar / Data contract: CEX-05-D11-67 / 06-10-2005
modul 1
Director proiect: Dr. Dan Vasile Vamanu
Parteneri: Univestitatea Politehnica Bucuresti; Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere Baia Mare; Universitatea Bucuresti; Institutul National de C&D pentru protectia Mediului ICIM Bucuresti
Data incepere / finalizare proiect: 2005-10-06 / 2008-09-30
Valoarea proiectului: 1500000 RON
Rezumat: Modele si metode avansate in studiul migratiei nuclizilor in mediu, vulnerabilitatii ecosistemelor si infrastructurilor critice si impactului eco-sanitar al activitatilor nucleare si industriale
Proiectul urmareste dezvoltarea de modele fizico-matematice, de noi metode, baze de cunostinte si date, precum si de medii integrate de calcul (software) de tip sistem-suport de decizie (DSS) destinate intelegerii fenomenologiei si documentarii cantitative a riscului si vulnerabilitatii infrastructurilor critice si ecosistemelor, cu accent special pe studiul migratiei radionuclizilor si altor poluanti, ca metalele grele, in mediul inconjurator, lantul alimentar si organisme, in vederea unui control stiintific fundamentat si eficient al impactului asupra mediului si sanatatii al activitatilor nucleare si industriale. Rezultatele ('deliverables') sunt seturi de cunostinte; librarii de date; reguli si proceduri; metode experimentale de calificare cantitativa; mijloace de sprijin al deciziei si de interventie corectiva ('toolkits'), cu directa aplicabilitate. Se raporteaza urmatoarele:
Anul 2005 - etapa I:
- A fost dezvoltat modelul FDMH, initiat in perioada 1998-2000 la IFIN-HH, destinat prezicerii efectelor unei emisii accidentale de tritiu. Modelul a fost utilizat in cadrul cercetarilor coordonate de IAEA-Viena (proiectul EMRAS). A fost, de asemenea, dezvoltat cadrul formal pentru o evaluare mai realista a dinamicii apei tritiate in complexul atmosfera-plante-sol. S-a realizat, astfel, un formalism evoluat de estimare a concentratiei de apa tritiata in plante, incluzand stresul de apa din sol sau din atmosfera, cat si efectul factorilor climatici. Modelul fiziologic al rezistentei coroanei frunzoase in conjunctie cu un model recent de transfer al contaminantilor in sol constiuie certe elemente de noutate.
- S-a efectuat caracterizarea unui lot de 100 detectoare (30 dozimetre de mediu) prin parametri tehnico-functionali incluzand omogenitatea, raspunsul dozimetric, linearitatea si reproductibilitatea acestuia, prin iradiere in sistem panoramic la distante cuprinse intre 0.25-0.5m cu surse de 137Cs cu activitati de 5 mCi. Rezultatele testului au calificat favorabil produsul pentru utilizare in monitorizarea radioactivitatii mediului si personalului ocupat profesional. S-au creat astfel premizele pentru realizarea modelului experimental al sistemului dozimetric TL destinat monitorizarii radioactivitatii mediului.
- Cercetarile privind migratia in mediu a metalelor grele au realizat un studiu privind modul in care factorii de mediu (date geografice, pedoclimatice, activitati umane, etc.) determina conceptul retelei de masurare si metoda de prelevare a probelor de masura, compatibil cu solutiile practicate in tari de referinta. In fenomenologia de profil s-au identificat factorii care contribuie la producerea fenomenelor de drenaj minier acid si, respectiv, de biosolubilizare a metalelor grele. Un rezultat remarcabil il constituie inventarierea depozitelor de deseuri miniere susceptibile de a produce poluare cu metale grele in zona miniera Baia Mare.
Anul 2006 - etapa 2:
- S-a realizat un inventar documentar privind aspectele generale ale prezentei radiocesiului in sol (factori care influenteaza comportamentul radionuclidului; interactiile cu mineralele argiloase, cu materia organica si cu diferite specii cationice; migratia radionuclidului in adancimea solului) precum si modalitatile de evaluare relativa, in diferite modele, a transferului radionuclidic/ radiocesiului din sol in planta.
- S-a elaborat un model experimental de laborator pentru evaluarea variabilitatii spatiale a transferului radiocesiului din sol in planta, cu soluri prelevate din zone de risc radiologic. Lucrarile experimentale au inclus realizarea unui sistem de laborator controlabil sol-planta cu 100 plantule de grau, in trei variante experimentale, fiecare varianta continand cate un tip de sol contaminat cu 137Cs cu speciatie, concentratie si durate de rezidenta in sol diferite; determinarea caracteristicilor fizice, chimice si mineralogice ale solului, cu rol in procesul de transfer al 137Cs din sol in planta (continut in materie organica si minerala, densitate, pH, capacitate de schimb cationic, concentratia potasiului etc.); determinarea concentratiei formelor mobile de 137Cs si a 137Cs transferat din sol in plantulele de grau, la 21 zile de la insamantarea in sol; determinarea factorilor de transfer radionuclidic consacrati (FTc si FTef) si corelarea variabilitatii acestora cu parametri ai solului. Rezultatele au evidentiat o buna sensibilitate a modelului la datele de intrare, recomandandu-l pentru evaluari ale transferului sol-planta al radiocesiului, necesare modelelor predictive in situatii de accident nuclear sau pentru zonele de risc radiologic.
Anul 2006 - etapa 3:
- In baza cercetarii bibliografice intreprinse, s-a realizat o triere de referinta a definitiilor alternative ale vulnerabilitatii, propuse de diferite segmente socio-profesionale si medii de decizie si s-a elaborat o conceptie articulata asupra abordarilor ce urmeaza a fi dezvoltate in modelarea vulnerabilitatii sistemelor complexe si analiza cantitativa a acesteia: vulnerabilitatea 'structurala', 'operationala', 'manageriala', si 'relationala' primele trei categorii fiind acoperite de prevederile programului CEEX, curent. Variantele mentionate sunt orientate, respectiv, spre calificarea stabilitatii sistemelor; a rezilientei acestora la stress exterior; a performantei in managementul riscului; si a penetrabilitatii la agresiune.
- Dezvoltand initiative de cercetare proprii, verificate prin comunicare academica in decursul ultimilor ani, s-a dat o elaborare matematica completa unui model generic QVA ('Quantitative Vulnerability Assessment' termen acreditat prin publicatii de catre autori) adresand clasa 'vulnerabilitate structurala'.
- Valorificand o directie de cercetare consolidata in analizele de sprijin al deciziei, cunoscuta prin acronimul AHP 'Analytic Hierarchy Process' (prelucrarea analitica ierarhizata, Saaty et al.), s-au adaptat programului propriu de cercetare doua expresii particulare propuse de scoala nordica de analiza a riscului si vulnerabilitatii 'metoda indicilor de relevanta, si 'metoda matricilor de evaluare ierarhica', dandu-se implementari originale, cu aplicatii in diferite domenii.
- S-a proiectat si s-a realizat efectiv structura generala a unei platforme integrate de calcul ('QVA: Essays in Quantitative Vulnerability Assessment'), ce poate acomoda implementari de modele, librarii multimedia de cunostinte si date, precum si sisteme de informatii geografice (GIS) necesare in analiza cantitativa a vulnerabilitatii. Pe platforma au fost implementate demonstratii functionale ale modelelor realizate.
Anul 2006 - etapa 4:
- Analiza principiilor de baza ale ecologiei acvatice necesare elaborarii modelului.
- Studiul speciilor de pesti utilizate in modelele radioecologice cat si al celor din Dunare, cu actualizarea la situatia prezenta.
- Definirea lantului trofic de interes pentru evaluarea impactului radiologic a unei emisii accidentale in Dunare.
- Dezvoltarea modelului de baza prin includerea plantelor acvatice, zoobentosului si hranei pestilor rapitori.
Element de noutate modelul ofera prima evaluare realista a transferului tritiului in lantul trofic acvatic cu considerarea proceselor de conversie in tritiu legat organic si estimarea timpilor biologici, aplicand principii bioenergetice si metabolice.
Anul 2006 - etapa 5:
- Proiectarea unui modul sofware FDHYTRI pentru determinarea impactului tritiului in mediul acvatic in vederea integrarii in sistemul RODOS.
- Integrarea modulului FDHYTRI in sistemul expert RODOS.
- Analizarea consecintelor unei emisii accidentale de tritiu in Dunare la CNE Cernavoda.
Rezultatele obtinute completeaza aplicarea sistemului expert RODOS la conditiile Romaniei prin integrarea unui modul de calcul legat de evaluarea impactului tritiului in mediul acvatic cu aplicatie directa la CNE Cernavoda si fluviul Dunarea. Modulul se poate aplica in mod direct la exercitii de alarmare nucleara de la CNE Cernavoda.
Anul 2006 - etapa 6:
- S-a stabilit o retea de prelevare intr-un sistem compatibil cu conditiile pedo-climatice din tara noastra cu scopul de a fi utilizat in programele de monitorizare viitoare.
- S-au identificat zonele cu nivele de contaminare de interes deosebit.
- S-a creat o baza de date pentru un studiu periodic, la intervale regulate de timp.
- S-au trasat bio-hartile de distributie.
Rezultatele obtinute au fost incluse in Atlasul European pentru supravegherea depunerilor atmosferice de metale grele. Pentru prima oara in Romania, a fost intreprins un studiu de profil la nivel national, cu rezultate asimilate in documente internationale de referinta.

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Modelarea dinamicii apei tritiate in sol si a transpiratiei plantelor sub actiunea factorilor meteo rapid variabili. Studiu statistic pe un set de detectoare privind raspunsul dozimetric pentru o doza conventional adevarata. Studiul monitorarii factorilor de mediu privind metalele grele in Romania. (2005-12-12)
2. Variabilitatea spatiala a transferului radiocesiului din sol in planta, in ecosisteme terestre din zone de risc radiologic din Romania (2006-02-28)
3. Modele si metrici ale vulnerabilitatii sistemelor complexe: procese cooperative in sisteme multicomponent, indici de relevanta, abordari matriciale; metode si aplicatii. (2006-05-25)
4. Model operational pentru evaluarea riscului la emisii accidentale de tritiu in mediu acvatic (2006-08-10)
5. Realizarea unui unui modul de calcul specializat in sistemul expert RODOS pentru evaluarea impactului tritiului in mediul acvatic (2006-10-30)
6. Biomonitorizarea poluarii cu metale grele prin transport atmosferic in ecosistemele Romaniei - Prelevare de probe din Carpatii de Est si de-a lungul coastei Marii Negre. Trasarea de bio-harti de distributie prin sisteme informatice GIS (2006-12-10)
7. Modelarea transferului dinamic al tritiului in animale de ferma (2007-02-15)
8. Modele si metrici ale vulnerabilitatii sistemelor complexe: portrete de faza si haos in analiza probabilista a rezilientei. (2007-04-25)
9. Model operational avansat pentru emisiile acidentale terestre de tritiu  (2007-06-15)
10. Transferul radiocesiului in sisteme apa-suspensii si apa-sediment (2007-08-10)
11. Realizarea modelului experimental pentru sistemul dozimetric TL de masurare propus si elaborarea metodei de determinare, masurare si calibrare a acestuia; Prelevare probe din Carpatii Meridionali, Occidentali si Podisul Transilvaniei. Trasarea de bio-harti de distributie prin sisteme informatice GIS; Realizarea prototipului sistemului dozimetric cu detectoare TL (2008-03-10)
12. Studiul incertitudinii in dozimetria umana a tritiului si carbonului si elaborarea unui model metabolic; Analiza amplasarii unui sistem integrat de monitorare TLD in perimetrul Centralei nuclearoelectrice Cernavoda folosind sistemul expert RODOS si realizarea distributiei la scala nationala a metalelor grele. Impactul teoretic asupra vegetatiei si sanatatii oamenilor. Intercompararea rezultatelor cu cele obtinute in Romania si alte tari in ani precedenti, in zone cu grad de poluare similar; Actualizarea modulului de calcul din sistemul expert RODOS pentru studiul impactului terestru al tritiului, dezvoltarea de teste benchmark si dezvoltarea unui modul de calcul pentru analiza impactului tritiului in mediul acvatic pentru sistemul MOIRA; Modele si metrici ale vulnerabilitatii sistemelor complexe:metode neconventionale de evaluare a vulnerabilitatii comunitatilor urbane la poluare atmosferica, utilizind automate celulare si tehnologie Internet. (2008-09-30)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.