Tue, 23 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » Infrastructura software pentru sistemul de achizitie a datelor la experimentul ATLAS

Infrastructura software pentru sistemul de achizitie a datelor la experimentul ATLAS
www.nipne.ro/proiecte/ceex/60-proiecte.html


Acronim: ATLAS-TDAQ
Numar / Data contract: 2-CEx06-11-6 / 25.07.2006
modul 1
Director proiect: Elisabeta Badescu
Parteneri: Universitatea Bucuresti - Facultatea de Fizica; Universitatea "Politehnica" Bucuresti - Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Data incepere / finalizare proiect: 2006-07-25 / 2008-10-30
Valoarea proiectului: 1055000 RON
Rezumat: Experimentul ATLAS este unul din cele 4 experimente de la acceleratorul LHC, in constructie la CERN, si este programat sa inceapa sa achizitioneze date in 2007, studiind ciocnirile proton-proton la 14 TeV. Obiectivele principale ale acestui experiment sunt teste de precizie asupra Modelului Standard si descoperirea de elemente noi peste limita de aplicabilitate a acestuia.
Acesta propunere de proiect concentreaza eforturile a 3 grupuri de cercetare, (Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei - IFIN, Universitatea Bucuresti – Facultatea de Fizica - UB si Universitatea Politehnica Bucuresti-Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - UPB) intr-o actiune coerenta pentru a contribui la realizarea obiectivelor programului CEEX, propunandu-si sa cresca capacitatea sistemului de cercetare-dezvoltare din Romania (atat pentru institute de cercetare cat si pentru universitati) prin acumularea de experinte in cadrul colaborarilor stiintifice internationale de varf si concentrandu-se pe temele specifice care sunt de importanta strategica pentru politica europeana de cercetare in viitor. In plus, acest proiect contribuie la integrarea tinerilor cercetatori si a studentilor in activitatea de cercetare de inalt nivel.
chipa din IFIN are responsabilitati (mentionate in cele doua MoU ale colaborarii ATLAS) in dezvoltarea de software pentru urmatoarele componente Online Software din cadrul sistemului de achizitie pentru experimental ATLAS: Information Service, Message Reporting System, Integrated Graphical User Interface, Integration package si Training package. In plus, ei sunt implicati in activitatile de testare a functionalitatii relese-urilor (pre-release si release pentru versiunile downloaded la IFIN si din /afs la CERN), a performantelor si a scalabilitatii sistemului, precum si in activitatile de integrare a sistemului, de testare in conditii reale de fascicul (test beam) si in cele din urma instalarea si punerea in functiune a intregului sistem de achizitie (DAQ). Obiectivele echipei de la UPB sunt legate de dezvoltarea unei infrastructuri fiabile pentru instalarea si operarea sistemului TDAQ. Ei si-au propus s? finalizeze proiectarea re?elei de date de infrastructur?, s? participe la instalarea ?i darea în folosin?? a acesteia, cât ?i s? asigure monitorizarea opera?ional? a re?elei. De asemenea, inten?ioneaza s? dezvolte atat instrumentele necesare pentru administrarea eficient? a fermelor de calculatoare de dimensiuni mari cat ?i pentru controlul flexibil al accesului utilizatorilor la resursele sistemului TDAQ. Testarea integrarii componentelor in sistem este facuta de un grup de cercetatori, mai mult sau mai putin implicati in dezvoltarea componentelor. Testele de functionalitate pentru Training package, dedicat celor din afara grupului Online Software, vor fi realizate in cadrul proiectului de studenti de la UB.
Desi prezentul proiect este in legatura cu ariile tematice 11 (Stiinte de baza: matematica, fizica, chimie, biologie, urmarind dobândirea de cunostinte avansate) si 10 (Fizica Nucleara) din cadrul Programului FP7, exista o legatura stransa cu aria tematica 3.1.4 (Soft, Retele securitate si interdependenta).

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Serviciile asigurate de Online Software in vederea instalarii si punerii in functiune a infrastructurii sistemului de achizitie a datelor (2006-12-10)
2. Pachetul de instruire a utilizatorilor integrat in Online Software – teste de functionalitate (2007-03-10)
3. Infrastructura de re?ea de date ?i monitorizarea opera?ionala în cadrul infrastructurii software prin utilizarea componentei “Information Service Logger” (2007-12-10)
4. Configurarea si controlul partitiilor de preluare de date (2008-04-10)
5. Administrarea de sistem pentru ATLAS TDAQ (2008-05-10)
6. Operarea intregului sistem de achizitie prin intermediul interfetei grafice cu utilizatorul (GUI) in etapa finala (2008-09-30)
7. Raport Final (2008-10-30)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.