Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » UTILIZAREA COMPUSILOR MARCATI CU IZOTOPI RADIOACTIVI IN STUDII DE BIOLOGIE MOLECULARA, FARMACOLOGIE SI TOXICOLOGIE

UTILIZAREA COMPUSILOR MARCATI CU IZOTOPI RADIOACTIVI IN STUDII DE BIOLOGIE MOLECULARA, FARMACOLOGIE SI TOXICOLOGIE
www.nipne.ro/proiecte/ceex/64-proiecte.html


Acronim: BIOCMRAD
Numar / Data contract: 36/2005 / 06.10.2005
modul 1
Director proiect: Cristian Postolache
Parteneri: Institutul National de C&D pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" IFIN HH, Magurele INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE –DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICA – ICCF, Bucuresti INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE –DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIE
Data incepere / finalizare proiect: 2005-10-05 / 2008-07-30
Valoarea proiectului: 1490000 RON
Rezumat: Obiectivul proiectului este promovarea tehnicilor moderne de investigare ce opereaza cu compusi marcati cu radioizotopi in domeniile stiintelor vietii (studiul proceselor biologice la nivel genetic, molecular, celular si tisular, studii farmacologice, toxiclogie, patologie, etc). Implementarea acestor metode va permite atingerea nivelului de compatibilitate si competitivitate necesar pentru integrarea unitatilor de cercetare din Romania cu preocupari in domeniile mai sus mentionate, in aria de cercetare europeana.
Obiectivul va fi atins prin crearea unei retele formate din institute de cercetare si unitati de invatamant superior care, prin infrastructura si personalul existent, sunt surse interne de competenta stiintifica si tehnica in domeniile stiintelor vietii. Crearea retelei va permite optimizarea cercetarilor in domeniu, accesul mutual al partenerilor actuali si viitori la bazele tehnico-materiale si de resurse umane, dezvoltarea unor proiecte compatibile in parteneriat, vizand activitatile din cadrul Platformelor Tehnologice: PT 11 Innovative medicines, PT 15 Nanomedicine, PT 24 Sustainable chemistry.
Rezultate:
- Crearea unei infrastructuri performante, aliniata la standardele europene
- Sinteza unor noi clase de nucleozide carbociclice si analogi nucleozidici cu potential antineoplazic si antiviral
- Dezvoltarea metodelor moderne de sinteza a compusilor marcati cu radioizotopi, cu focalizare pe radioizotopii adecvati aplicatiilor in domeniul stiintelor vietii (3H, 131I, 125I). Sinteza compusilor marcati cu radioizotopi, cu structuri si distributii izotopice conforme necesitatilor studiilor din domeniile abordate de parteneri in cadrul proiectului (nucleoside cu structuri carbociclice, baze purinice si pirimidinice, hormoni steroizi, polipeptide cu activitate imunomodulatoare, etc).
- Studii de biologie celulara si moleculara, genetica, toxicologie, utilizand compusii marcati
- Elaborarea documentatiei preliminare privind testarea preclinica a compusilor nucleozidici sintetizati
- Stabilirea unor metodologii de tratamentului anticanceros individualizat

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Crearea infrastructurii necesare si studii preliminare privind sinteza analogilor nucleozidici si a compusilor marcati cu tritiu  (2005-12-15)
2. Sinteza analogilor nucleozidici si a compusilor marcati cu tritiu; studii privind interactia la nivel celular si molecular a compusilor marcati sintetizati (2006-07-15)
3. Obtinerea si caracterizarea analogilor nucleozidici; obtinerea compusilor marcati si utilizarea acestora in studii de biologie celulara si moleculara, farmacologie/toxicologie (2006-12-15)
4. Obtinerea analogilor nucleozidici si ATP, marcati cu tritiu; utilizarea compusilor marcati in studii de biologie celulara si moleculara, farmacologie/toxicologie (2007-07-15)
5. Obtinerea referentialelor si a compusilor marcati cu tritiu si radioiod; utilizarea compusilor marcati sintetizati in studii de biologie celulara si moleculara, farmacologie/toxicologie (2007-11-30)
6. Omologarea compusilor marcati cu tritiu. Elaborarea procedeului de sinteza si a documentatiei preliminare privind testarea compusilor analogici nucleozidici. (2008-07-30)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.