Tue, 23 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » TRATAREA SI CONDITIONAREA DESEURILOR SOLIDE, LICHIDE ORGANICE SI A SURSELOR INCHISE CU TRITIU, REZULTATE DIN ACTIVITATILE NUCLEARE DIN ROMANIA

TRATAREA SI CONDITIONAREA DESEURILOR SOLIDE, LICHIDE ORGANICE SI A SURSELOR INCHISE CU TRITIU, REZULTATE DIN ACTIVITATILE NUCLEARE DIN ROMANIA
www.nipne.ro/proiecte/ceex/65-proiecte.html


Acronim: DESTRIT
Numar / Data contract: CEex 05-D10-47 / 07.10.2005
modul 1
Director proiect: Cristian Postolache
Parteneri: Institutul National de C&D pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" IFIN HH Magurele Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice- ICSI Rm. Valcea Centrului de Cercetare Stiintifica pentru Aparare NB
Data incepere / finalizare proiect: 2005-10-07 / 2008-07-30
Valoarea proiectului: 1200000 RON
Rezumat: Obiectivul proiectului il constituie crearea bazei de date teoretice si experimentale privind identificarea tehnologiilor optime de tratare, conditionare a deseurilor cu tritiu in vederea stocarii temporare si depozitarii finale. Atingerea obiectivului se va realiza prin:
Realizarea inventarului national privind natura si tipurile de deseuri tritiate rezultate in urma actvitatilor nucleare in Romania;
Studii preliminare privind parametrii critici ai procesului de conditionare si respectiv stocare deseuri tritiate;
Elaborarea, testarea si selectarea tehnologiilor de laborator privind conditionarea deseurilor cu tritiu;
Proiectarea si executia modelelor experimentale: container de stocare si transport apa tritiata, containerele de stocare intermediara si depozitarea finala a deseurilor cu tritiu;
Realizarea, testarea si selectarea tehnologiilor de sortare, tratare si conditionare a deseurilor cu tritiu
Elaborarea cerintelor tehnice si a procedurilor aferente tehnologiilor selectate
Prezentarea si demonstrarea functionalitatii instalatiilor, tehnologiilor si a containerelor de stocare intermediara si depozitare finala
Cresterea vizibilitatii prin diseminarea rezultatelor obtinute si atragerea de noi parteneri in retea
Obiectivul va fi atins prin creerea unei retele formate din institutele de cercetare, care prin infrastructura si personalul existent pot deveni surse interne de competenta stiintifica si tehnica in domeniul tritiului (Institutul National de C&D pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei (IFIN HH) Magurele, Institutul de Criogenie si Separari Izotopice (ICSI) Rm Valcea, Centru de Cercetari Stiintifice pentru Aparare Nuclear, Bacteriologic, Chimic si Ecologie (CCSANBCE) Bucuresti si Agentia Nationala pentru Deseuri RADioactive (ANDRAD) Mioveni).
Creerea retelei va permite optimizarea cercetarilor in domeniu, accesul mutual al partenerilor actuali si viitori la bazele tehnico-materiale si de resurse umane, dezvoltarea unor proiecte compatibile in parteneriat vizand activitatile din cadrul Ariei Tematice S&T 10 Fizica nucleara (fusiune, fisune, altele), Platformelor Tehnologice: PT 4 Advanced engineering materials and technologies, PT 24 Sustainable chemistry si programului EURATOM-Nuclear Fission and Radiation Protection.

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Inventarierea deseurilor radioactive cu tritiu si identificarea formelor chimice optime in vederea stocarii (2005-12-15)
2. Determinarea materialelor optime, utilizabile in procesarea deseurilor cu tritiu (2006-09-01)
3. Realizarea modelelor experimentale si a tehnologiilor aferente (2006-12-15)
4. Experimentarea modelelor si tehnologiilor elaborate (2007-09-10)
5. Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii instalatiilor si tehnologiilor de tratare deseuri cu tritiu (2007-12-10)
6. Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii containerelor de transport si stocare deseuri cu tritiu (2008-07-30)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.