Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » Cercet?ri de diagnoz? preventiv? ?i reducerea efectelor radia?iilor ionizante asupra ?esuturilor s?n

Cercet?ri de diagnoz? preventiv? ?i reducerea efectelor radia?iilor ionizante asupra ?esuturilor s?n
www.nipne.ro/proiecte/ceex/73-proiecte.html


Acronim: RADMEDMAG
Numar / Data contract: CEEX-19 / 2005 / 14.10.2005
modul 1
Director proiect: Petru Mihai Racolta
Parteneri: IFIN-HH; INSTITUTUL NATIONAL DE C&D PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI, INCDFLPR; INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. AL. TRESTIOREANU BUCURESTI, IOB; SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL CAROL DAVILA, SCUMC BUCURESTI; SPITALUL CLINIC COLTEA;
Data incepere / finalizare proiect: 2005-10-01 / 2008-09-30
Valoarea proiectului: 1500000 RON
Rezumat: Prin punerea in comun a competen?elor ?i dot?rilor performante, partenerii la proiect vor realiza studii ?i experiment?ri pentru optimizarea metodelor ?i tehnologiilor ce utilizeaz? fizica radia?iilor pentru diagnoza timpurie a bolilor ?i tulbur?rilor medicale, alinierea la metodele de tratament ce urm?resc limitarea efectelor nocive ale radia?iilor ionizante asupra ?esuturilor s?n?toase.In final, colectivul de cercetare va avea capacitatea de a promova o propunere de investi?ie, din fonduri structurale na?ionale ?i europene pentru un Centru modern, care va putea fi integrat în Platforma tehnologic? a CE - PT 11 Innovative medicine. In cadrul proiectului se vor aborda urm?toarele trei direc?ii: a) cercetare ?i producere de radioizotopi de via?? scurt? de tipul: 18F, 11C, 13N, etc., care nu pot fi importa?i ?i se folosesc la diagnoza prin Positron Emission Tomography (PET); b) cercet?ri de noi vectori biologici, cu afinitate crescut? pentru receptori tumorali, care prin marcare cu radionuclizi terapeutici(beta ?i alfa emi??tori) s? duc? la definirea unor produse radiofarmaceutice performante în radioterapia ?intit? a cancerului ?i c) metode ?i instala?ie pentru monitorizarea efectelor celulare ale tratamentului boli canceroase prin cobaltoterapie ?i raze X prin metodele spectroscopiei fotoacustice de înalt? rezolu?ie, pe baz? de laseri. In proiect sunt prevazute: Dotari pentru modernizarea, fiabilizarea Ciclotronului U-120 IFIN-HH ?i realizarea sisteme/camere de iradiere dedicate pentru ?inte lichide ?i gazoase, echipamente pentru controlul ?i automatizarea procesului de iradiere, sistem automat de recuperare apa îmbog??it? în 18 O, sistem de control parametrii de iradiere, etc.). Experiment?ri de radiochimie, in scopul realizarii instala?iei de separare a 18F ?i de sintez? a 18F-FDG compatibil? cu o durat? maxim? a proces?rii de 50min, ?i în conformitate cu asigurarea cerin?elor de calitate Reguli de Buna Practica si Fabricatie (RBPF), prepararea radiofarmaceuticelor pe baz? de 11C ?i 13N. Experiment?ri referitoare la: radiomarcare, identificare ?i control de calitate, studii biologice in vitro privind capacitatea de legare a produsului marcat la receptori specifici, internalizarea produsului marcat, efectele de degradare a ADN tumoral, citotoxicitate, studii biologice in vivo privind captarea, calea de eliminare ?i metabolismul radiofarmaceuticului, biodistribu?ie ?i dozimetrie intern? corelat? cu dozele biologice ?i radioactive terapeutice. Teste preclinice la unit??ile medicale partenere. Experiment?ri, proiectare ?i realizarea unei instala?ii pe baz? de laser pentru m?surarea precis? ?i neinvaziv? a markerului etilen? din aerul exalat, ce va permite determinarea influen?ei radia?iilor X în declan?area peroxid?rii lipidice ?i stabilirea pragurilor pentru dozele de iradiere care nu prezint? pericol pentru om. Teste preclinice în parteneriat cu speciali?tii din cadrul Spitalului Clinic Col?ea din Bucure?ti.

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Studiu privind stadiul actual al cercetarilor de diagnoza preventiva si de reducerea efectelor radiatiilor ionizante asupra tesuturilor sanatoase  (2005-12-15)
2. 2. Experiment?ri de laborator privind tehnici si metode de diagnoza preventiva, metode de radioterapie tintita si monitorizarea gazelor toxice prin spectroscopia fotoacustica  (2006-06-15)
3. 3. Experimentari de laborator pentru evaluarea parametrilor si coeficientilor caracteristici in linia de sinteza a 18F-FDG, a somatostatinei marcate si a spectroscopului fotoacustic  (2006-12-15)
4. 4. Testarea instalatiei de sinteza 18F-FDG, realizarea de modele pentru studii “in vitro” a produselor marcate radioactiv si monitorizarea nivelului de etilena in timpul tratamentului cu radiatii ionizante  (2007-06-15)
5. 5. Testari si proceduri de control al calitatii a 18F-FDG, a produselor marcate radioactiv si a spectroscopului fotoacustic in conditii “in vitro” si dupa criteriile testelor preclinice  (2007-12-14)
6. 6. Testari conform cerintelor RBPF pentru produsele si tehnologiile cu aplicatie medicala in vederea testarilor preclinice  (2008-05-15)
7. 7. Teste preclinice si evaluarea la utilizatori a produselor si tehnologiilor dezvoltate in proiect  (2008-09-30)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.