Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » Extinderea Acreditarii Laboratorului pentru atingerea nivelului de excelenta European in caracterizarea materialelor utilizate in domenii speciale(industrie), medicale si in controlul poluarii mediului

Extinderea Acreditarii Laboratorului pentru atingerea nivelului de excelenta European in caracterizarea materialelor utilizate in domenii speciale(industrie), medicale si in controlul poluarii mediului
www.nipne.ro/proiecte/ceex/94-proiecte.html


Acronim: Nuclear - Excell
Numar / Data contract: CEEX-277 / 15.08.2006
modul 4
Director proiect: Dr. Emanuela Cincu
Parteneri: -
Data incepere / finalizare proiect: 2006-08-15 / 2008-02-15
Valoarea proiectului: 800000 RON
Rezumat: Proiectul are ca obiectiv realizarea unui Laborator performant de caracterizare a materialelor la nivelul Laboratoarelor analitice de aplica?ii ale tehnicilor nucleare din ??rile dezvoltate ale UE. Laboratorul ‚ACTIVA-N’ a fost acreditat de RENAR (Certificat No. 275-L/Mai 2004), avâd ?i expertiza interna?ional? autorizat? (in baza unui suport AIEA, proiect Regional RER 002 /004) în domeniul (1) determin?rii radioactivit??ii ?i (2) al compozi?iei de elemente în probe din o?eluri ?i alte aliaje metalice prin tehnica nuclear? de Spectrometrie a radia?iilor gamma (Gama-Spec), respectiv -prin tehnica nuclear? de activare cu neutroni în reactor nuclear(INAA).
Performan?a rezultatelor noastre a fost evaluat? prin teste recomandate de Standardele interna?ionale*, anume prin participare la: un exerci?iu interna?ional de Comparare Inter-Laboratoare pe o prob? de mediu (solu?ie apoas?) prin tehnica ‘Gama-Spec’ organizat de Nuclear Physical Laboratory (UK) în 2004, ?i la un exerci?iu interna?ional de Proficiency Test pe o prob? de o?el organizat de Institutul de Cercet?ri pentru Metale ?i Coroziune (SIMR /KIMAB) din Suedia în 2005.
In ambele cazuri s-au ob?inut rezultate la nivel de Excelen??.
Obiectivul men?ionat al proiectului se va realiza pe trei c?i: a/ prin ob?inerea performan?elor tehnice la nivel European în cele 2 domenii de aplica?ii prin achizi?ia ?i punerea în func?iune a unor echipamente performante de Spectroscopia radia?iilor gamma, respectiv de Spectroscopia prin Emisie Optic? (OES) - larg utilizat? în UE în analiza compozi?iei aliajelor metalice; b/ prin extinderea domeniului de aplica?ii, care va include ?i : controlul polu?rii radioactive (inclusiv pe teren) în probe de mediu (lichide ?i sol), controlul radioactivit??ii materialelor pentru export (fier vechi, alte aliaje), ?i caracterizarea elemental? a biomaterialelor metalice utilizate în stomatologie, prin utilizarea celor tehnicilor nuclear? INAA ?i atomic? OES ; c/ prin elaborarea unei metodici analitice complexe cu incertitudine de m?surare sc?zut?.
Toate aplica?iile corespund la mai multe Arii Tematice (S/T) ?i Platforme Tehnologice ale PC (6)7 (controlul s?n?t??ii, mediului ?i apei, materiale - industrie- otel, medicin? inovativ?), pentru care exist? Directive Europene transpuse în legisla?ia na?ional?, sau in curs de transpunere, iar la nivel na?ional se înscriu în Strategia prev?zut? pentru perioada 2007-2013.
Extinderea acredit?rii vizeaz? validarea performan?elor în domeniile de aplica?ii mentionate.
........................................................................
*Standard ISO/IEC Guide 43-1:1997, “Proficiency testing by Interlaboratory Comparisons – Part 1: Development and opera-tion of proficiency testing schemes”. . Standard ISO 13 528:2005 “Statistical methods for use in proficiency testing by Interlaboratory Comparisons”, Geneva, Switzerland (2005). ISO/IEC/ EN 17 025: 2005 Standard “General requirements for the competence of calibration and testing laboratories”, ISO, Geneva, Switzerland.

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Pregatirea si testarea performantelor Laboratorului pentru aplicatiile specifice la nivelul cerintelor Europene (2006-12-30)
2. Achizitie echipamente pentru extinderea domeniilor de aplicare a activitatii si a performantelor Laboratorului, in acord cu standardele internationale (2007-09-30)
3. Experimentari de etalonare si elaborarea de metodici analitice pentru noile echipamente (2007-12-31)
4. Verificari Audit/RENAR in vederea extinderii Acreditarii Laboratorului (2008-02-15)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.