Titlu: Proiect de dezvoltare institutionala al IFIN-HH 2018-2020
Acronim: IFINPDI
Autoritatea contractanta: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Numar / Data contract: 36PFE/2018
Program: Proiect de dezvoltare instituțională – Proiect de finanțare a excelenței în CDI (PFE-CDI)
Director proiect: Ioan Ursu
Data incepere / finalizare proiect: 2018-11-02 / 2020-11-15
Valoarea proiectului: 5.632.000 RON


Rezumat: Proiectul de dezvoltare institutionala al IFIN-HH pentru anii 2018-2020 urmareste dezvoltarea capabilităților locale la nivel competitiv, participarea meritorie la marile colaborări internaționale și asumarea rolului în societate – in acord cu Strategia de dezvoltare a institutului pentru intervalul 2015-2020 (http://www.nipne.ro/about/mission/docs/Strategia_IFIN_2015.pdf). Pentru indeplinirea obiectivului major, creșterea performanțelor științifice și manageriale ale institutului, domeniile de actiune vizate sunt management instituțional, resurse umane, transfer de cunoștiințe și tehnologii.


Obiective:
 • Obiectiv 1. Consolidarea unui management instituțional integrat, prin : (i) informatizarea adecvată și a activităților de management instituțional, (ii) noi proiecte de dezvoltare a infrastructurii, iii) implementarea de mijloace și expertiză pentru servicii de asistență în domeniul inovării.
 • Obiectiv 2. Dezvoltarea resursei umane cuprinzand: a) extinderea misiunii Centrului de Pregătire și Specializare în Domeniul Nuclear (CPSDN), prin organizarea de cursuri de pregătire în domeniul nuclear, cu participare internațională; inițierea centrului de pregătire pentru tehnicieni; implicarea IFIN-HH în educația tinerei generații în domeniul fizicii; deschiderea IFIN-HH catre mediul pre-universitar; asigurarea de mobilități pentru tineri cercetători.
 • Obiectiv 3. Dezvoltarea programelor de transfer de cunoștiințe, transfer tehnologic și marketing, servicii de asistență în domeniul inovării prin: consolidarea Centrului de transfer tehnologic și marketing (CTTM), ca agent de stimulare a inovării și inițiativei antreprenoriale și vehicul de diseminare a rezultatelor IFIN-HH; dezvoltarea de activități suport: proprietate intelectuală, articole, brevete, knowledge transfer.


 • Etapa 1 (2018)

  Etapa 2 (2019)

  Etapa 3 (2019)

  Etapa 4 (2020)

  Etapa 5 (2020)

  Raport final de activitate al proiectului  PRINCIPALELE REZULTATELE OBȚINUTE

  ARTICOLE PUBLICATE