Tue, 23 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
PNCDI2
 
 
Lista de proiecte » NOI SISTEME DE DETECTIE TRITIU

NOI SISTEME DE DETECTIE TRITIU
www.nipne.ro/proiecte/pn2/53-proiecte.html


Acronim: TRIDETEC
Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
Numar / Data contract: 71-130 / 14.09.2007
Program: Parteneriate in domeniile prioritare
Director proiect: Postolache Cristian
Parteneri: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice- Rm. Valcea ICSI-Rm. Valcea Regia Autonoma a Activitatilor Nucleare-Sucursala Inginerie Tehnologica Obiectie Nucleare RAAN-SITON; S.C. PROSOFT S.R.L.
Data incepere / finalizare proiect: 2007-09-14 / 2010-12-01
Valoarea proiectului: 1187300 RON
Rezumat: Tritiul (T), izotopul supragreu al hidrogenului este un radionuclid emitator beta pur de joasa energie. Parcursul maxim al radiatiie β a T in medii cu densitatea 1 kg/l este de 6 μm, iar distanta de injumatatire este de 400 nm. Radiatia nepenetranta a T face dificila detectia acestuia. In prezent exista mai multe metode de detectie dedicate radionuclidului T: camere de ionizare, contoare proportionale, analizoare cu scintilatorii lichizi. In toate metodele de detectie, proba trebuie introdusa in detector. Detectia T in materiale este imposibila prin tehnicile directe. In prezent T este determinat prin tehnica AMS (Accelerator cuplat cu Spectrometru de Masa) sau prin metode indirecte (calorimetrie sau prin detectia nuclidului fiica 3-He). O caracteristica importanta a surselor deschise cu T cu aplicatii in domeniul stiintelor vietii (biologie moleculara, genetica, toxicologie farmacologie, medicina) o reprezinta distributia radionuclidica, respectiv pozitionarea radioizotopului in molecula marcata. Distributia radionuclidica in moleculele marcate se realizeaza in mod usual prin spectrometrie RMN. Spectrometria T-RMN este prohibitiva prin pretul echipamentului si costurile de intretinere, iar metoda are o sensibilitate limitata, ceea ce implica probe cu activitati mari. De asemenea nu pot fi analizate probe solide sau neomogene. Romania este singura tara europeană ce dezvoltă tehnologia CANDU. Prin punerea în funcţiune a Unitatilor 1 si 2 la CNE Cernavoda urmată de finalizarea investiţiilor la Unităţile 3-4, România va deveni, în perspectivă cea mai puternică sursă de T din Europa. Din aceste considerente dozimetria tritiului reprezintă o componentă importantă a programului nuclear naţional. Dezvoltarea proiectelor internaţionale dedicate programului de fuziune (EURATOM), respectiv proiectele JET si ITER este de asemenea imperios legata de punerea la punct a unui sistem dozimetric dedicat acestui radionuclid. In cadrul propunerii de proiect se urmareaste: - Realizarea unor noi sisteme de detecţie a tritiului urmărindu-se rezolvarea unor probleme critice la nivel national (CNE Cernavoda) si european (EURATOM-Programul de fuziune controlată). Se va urmări identificarea unor sisteme originale de detecţie (senzori miniaturizati pentru gaze contaminate şi pentru caracterizarea suprafeţelor cu posibilitate de discriminare pe tipuri de radionuclizi, noi metode de detecţie a tritiului în materiale solide). - Vor fi identificate tehnologiile şi procedurile de obţinere a surselor etalon (hidrogen tritiat şi vapori de apǎ tritiatǎ, surse de suprafaţă, etaloane de agenţi contaminanţi pentru determinarea factorului de reţinere pe suprafeţe potenţial contaminabile) pentru testarea noilor sisteme de detectie si calibrarea aparaturii radiometrice pentru CNE Cernavoda. - Identificarea unei metode originale de determinare a distributiei tritiului in compusii marcati prin exploatarea proceselor primare autoradiolitice-efect primar intern. Pe baza acestui mecanism este propusa o metoda originala de determinare a distributiei radionuclidice in compusii marcati cu tritiu prin analiza radicalilor liberi radioindusi prin spectrometrie RES. Obiectivul propus va fi atins prin crearea unui consortiu format din 2 entitati CDI (IFIN HH Magurele, ICSI Rm Valcea), RAAN CITON Magurele cu experienta in domeniul tehnicilor nucleare si un agent economic cu experienta in implementarea sistemelor de automatizare si informatice in domeniul nuclear (PROSOFT Bucuresti) Propunerea de proiect se incadreaza in obiectivele Programului 4 directia de cercetare 7.Materiale, procese si produse inovative;7.4.Tehnologii nucleare si ale programului FP7/ EURATOM-Nuclear Fission and Radiation Protection si urmareste sa rezolve problematica din cadrul Proiectului EURATOM TW6-TTFD-TR64 (2007-2008) Endurance tests of WDS Components. (parteneri ICSI Rm Valcea si IFIN HH) Obiectivele proiectului sunt: Obiectivul general al proiectului reprezinta cresterea competitivitatii CD prin stimularea parteneriatului in domeniul 7.4 Tehnologii nucleare, concretizat in dezvoltarea unor sisteme inovative pentru rezolvarea problemelor complexe privind detectia si dozimetria tritiului, precum si crearea mecanismelor de implementare a sistemelor la nivel national (CNE Cernavoda, statiile de detritiere a moderatorului contaminat rezultat la CNE Cernavoda) si european (Reactoarele experimentale de fuziune controlata ITER si JET) Obiectivul derivat al propunerii de proiect este creşterea competenţei tehnologice si promovarea transferului de cunostinte si tehnologii in domeniul energiei (energeticii nucleare), in conditii de siguranta si securitate nucleara, cu respectarea principiilor de radioprotectie si dezvoltarii durabile (sisteme energetice “curate”, reducerea emisiilor cu efect de sera din sistemul energetic, radioecolgie). De asemenea identificarea unor noi sisteme de detectie a tritiului si caracterizare surse cu tritiu permite promovarea unor directii de cercetare ce au ca obiectiv “optimizarea metodelor de prevenţie a bolilor, dezvoltarea de terapii medicale şi eficientizarea sistemului de sănătate publică”. Scopul urmarit Scopul propunerii de proiect este crearea unui consortiu format din Unitati CDI cu experienta in domeniu si agenti economici in vederea solutionarii situatiei critice in domeniul detectiei si dozimetriei tritiului la nivel national (CNE Cernavoda) si european (EURATOM-fuziune controlata). Propunerea de proiect urmareaste: - Realizarea unor noi sisteme de detectie a tritiului. Identificarea unor sisteme originale de detectie (senzori miniaturizati pentru controlul efluentilor gazosi contaminati cu tritiu, sisteme de detectie a contaminarii de suprafata cu posibilitate de discriminare pe tipuri de radionuclizi, noi metode de detectie a tritiului in materiale solide). - Dezvoltarea metodologiilor şi procedurilor de obtinere a surselor etalon (hidrogen tritiat si efluenti gazosi contaminati cu vapori de apǎ tritiata, surse de suprafata, etaloane de agenti contaminanti pentru determinarea factorului de retinere pe suprafete potential contaminabile) pentru testarea noilor sisteme de detectie si, in perspectiva, calibrarea aparaturii radiometrice pentru CNE Cernavoda. - Determinarea distributiei tritiului in compusii marcati prin exploatarea proceselor primare autoradiolitice-efect primar intern. Pe baza acestui mecanism este propusa o metoda originala de determinare a distributiei radionuclidice in compusii marcati cu tritiu prin analiza radicalilor liberi radioindusi folosind tehnica spectrometrica RES. - Brevetarea solutiilor originale - Cresterea vizibilitatii unitatilor de CDI prin participarea cu lucrari la manifestari stiintifice de prestigiu si publicarea rezultatelor obtinute in reviste de prestigiu (Cotate ISI) - Deschiderea oportunitatilor pentru unitatile partenere in vederea participarii la programele de cercetare europeana prin integrarea in ariile de cercetare specifice domeniului (EURATOM, FP7-Platforma tehnologica 18. Innovative Medicines for Europe)

Obiective:

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Studii preliminare privind identificarea unor noi sisteme de detectie a tritiului  (2007-12-14)
2. Elaborarea modelelor conceptuale celule de detectie tritiu (2008-12-01)
3. Elaborarea modelelor conceptuale surse si standurilor de experimentare  (2009-06-05)
4. Elaborarea modelelor conceptuale sisteme de detectie tritiu (2009-12-10)
5. Experimentarea si verificarea functionalitatii noilor sisteme de detectie tritiu  (2010-09-10)

REZULTATE
ARTICOLE PUBLICATE
ECHIPA DE CERCETARE SI GRADUL DE IMPLICARE AL TINERILOR CERCETATORI


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.