Tue, 09 Aug 2022RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Project List » Metode fizice si computationale performante in Astrofizica Nucleara si aplicatii pentru nuclee si fascicule radioactive

Metode fizice si computationale performante in Astrofizica Nucleara si aplicatii pentru nuclee si fascicule radioactive
www.nipne.ro/proiecte/pn2/75-projects.html
Extended website: http://zamolxes.theory.nipne.ro/astro/

Acronym: ASTRO
Contracting Authority: Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)
Number / Date of the contract: PN2-71-112 / 15-09-2007
Parteneriate in domeniile prioritare
Project Manager: Florin Carstoiu
Partners: Facultatea de Fizica - Univesitatea Bucuresti UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca
Starting date / finishing date: 2009-09-01 / 2011-06-15
Project value: 2000000 RON
Abstract: Proiectul trateaza probleme actuale ale fizicii nucleare teoretice, experimentale si aplicative – producerea , structura si aplicatiile nucleelor departe de stabilitate. Aplicăm cunoştinţele noastre, competenţa, tehnicile de calcul experimental şi ştiinţific pentru dezvoltarea unui proiect care acoperă o plajă largă de subiecte actuale din fizica nucleară modernă. Acesta include studiul structurii şi dinamicii nucleului la limitele sale de stabilitate, mecanismele de reacţie pentru fuziune-fisiune, transfer şi dezintegrare spontana, şi căutarea tranziţiilor de fază in materia nucleara. Proiectul este focalizat pe productia si utilizarea nucleelor si fasciculelor radioactive. Folosim masuratori si observatii asupra reactiilor nucleare, impreuna cu rezultatele cercetarii teoretice, pentru a deduce noi conlcuzii privind proprietatile nucleare. Aceasta implica dezvoltarea si aplicarea teoriilor, modelelor si metodelor de predictie, analiza si interpretarea experimentelor. Obiectivele acestei ample investigatii in zone de nuclee foarte putin cunoscute sunt: obţinerea de noi date experimentale, testarea şi îmbunătăţirea puterii descriptive şi predictive a modelelor de structură nucleară în conditii fizica extreme Experimentele proiectate privesc nuclee foarte instabile pentru care noi fenomene precum suprafeţe nucleare foarte difuze, clustetizarea, rezonanţele de energie joasa (low-lying) sau aparitia de noi pături magice nu sunt descrise şi nici prezise de modelele standard actuale. Pentru nucleele exotice si supragrele am realizat un numar de cercetari complementare celor experimentale privind fuziunea, trasferul, ruperea si dezintegrarea, si folosind spectroscopia de emisie ca pe o metoda spectroscopica de baza in cercetarea mecanismelor de reactie, structurii nucleare si proceselor disipative. Obtinem informatii valoroase despre proprietatile nucleelor si interactiile nucleare din studiul excitatiilor de rezonante gigantice in nuclee exotice prin cinematica inversa a fasciculelor secundare. Evaluam rolul razei finite a fortelor nucleare, blocajul Pauli si miscarii Fermi asupra razei patratice medii obtinuta prin inversie Glauber a sectiunili de reactie experimentale. Un studiu complet al mecanismelor de dezintegrare este propus pentru a clarifica proprietatile de structura ale nucleelor departe de stabilitate. Vor fi determinate sectiuni eficace de fuziune, fisiune, timpii de viata ai fisiunii si dezintegrarii alfa, energiile de reactie, raportul de branching si factorii spectroscopici. Structura noilor nuclee supergrele va fi investigata pe baza proprietatilor lor de dezintegrare observate sau deduse teoretic. Aplicatiile cercetarilor prezente in radioecologie, mediu, precum si in stiinta materialelor ca si in domeniul medical vor fi relevate. Investigatiile vor necesita tehnologii complexe de control, calcul, simulare si proceduri super avansate de compilare a datelor experimentale si rezultatelor teoretice. Activităţile de cercetare au loc în cadrul unor strânse colaborări naţionale şi internationale ce implică mediile academice şi permit selectarea şi pregătirea de înaltă calitate a studenţilor şi cercetătorilor post-doctoranţi. Aplicaţiile propuse şi activităţile servesc drept dovadă directă a legăturii dintre cunoaşterea fizicii nucleare fundamentale, aplicatiile ei şi problemele sociale.

Objectives:

THE STAGES OF THE PROJECT AND DELIVERY DATES
RESULTS
PUBLISHED ARTICLES
RESEARCH TEAM


Back to the Project List
Versiunea proiectului in limba romana RO   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2022 IFIN-HH. All rights reserved.