Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
PNCDI2
 
 
Lista de proiecte » Oglizi cuantice: elaborare model explicativ si aplicatii

Oglizi cuantice: elaborare model explicativ si aplicatii
www.nipne.ro/proiecte/pn2/8-proiecte.html


Acronim: OCEMA
Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
Numar / Data contract: 71-131 / 14.09.2007
Program: Parteneriate in domeniile prioritare
Director proiect: Alexandru Rusu
Parteneri: P1: Institutul National de C&D pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei; P2: S.C. PRO OPTICA S. A.
Data incepere / finalizare proiect: 2007-09-14 / 2010-09-10
Valoarea proiectului: 2000000 RON
Rezumat: Studiul fenomenelor optice, elaborarea şi realizarea de aparatură optoelectronică au fost şi sunt surse de cunoaştere ştiinţifică, motor de dezvoltare tehnologică.
Generarea simultană a doi sau mai multi fotoni corelaţi cuantic (fotoni îngemănaţi), studiul proprietăţilor acestora constituie subiecte cu ample consecinţe în optica cuantică, cu minunate şi multiple aplicaţii în criptografie, telecomunicaţii, aparatură optoelectronică.
Creşterea numărului de laboratoare dedicate acestor direcţii de cercetare sugerează actualitatea preocupărilor, interesul tot mai extins, varietatea modelelor explicative şi intensificarea cercetărilor aplicative.
În anumite medii optic active (cristale neliniare, fibre optice) expuse într-un fascicol laser are loc fenomenul de generare spontană a perechilor (gemenilor) de fotoni corelaţi cuantic (Spontaneous Down Conversion - SPDC).
Un grup de cercetători români a propus o noua teorie (DBI) „particulistă” a fenomenului SPDC, abordare bazată pe un fenomen de tranziţie a fotonilor iniţiali, p, furnizaţi de un laser, în fotoni gemeni s şi i precum şi transformarea, în anumite condiţii, a oricărui geamăn în perechea lui, pe seama altui foton p. Mai mult, au demonstrat existenţa fizică reală a tranziţiilor respective. Din acel moment, au introdus noţiunea de oglinzi cuantice SPDC şi au explicat rezultatele experienţelor folosite pentru susţinerea interpretării ondulatorii bazate pe existenţa “entangled photons” doar pe baza legilor de conservare a energiei şi impulsului. Modelul teoretic românesc explică rezultatele experimentelor relevante de până acum fără să implice ideea acţiunii la distanţă, permite generalizarea relaţiilor deduse empiric, prezice existenţa fenomenului de generare de perechi în alte medii.
Propunem - în cadrul acestui proiect - elaborarea modelului conceptual românesc (DBI), introducerea, în România, a cercetărilor experimentale privind fotonii îngemănaţi, constituirea - prin parteneriat - a bazei materiale pentru cercetări experimentale în domeniul fotonilor îngemănaţi, însuşirea tehnicilor de lucru specifice, realizarea de modele experimentale de oglinzi cuantice şi studiul acestora pentru a le determina caracteristicile tehnice în vederea elaborării unui instrument optic cuantic. Rezultatele preconizate pot genera brevete.

Obiective:

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Etapa I. Studiu privind standul pentru cercetare: funcÅ£ii, componenţă, caracteristici, obtenabilitate.  (2007-12-21) REZULTATE
2. Etapa II: Elaborarea ÅŸi realizarea standului pentru cercetare. (2008-11-20) REZULTATE
3. Etapa III: Caracterizarea generatorului de fotoni îngemănaÅ£i (2009-09-20) REZULTATE
4. Etapa IV: Elaborare documentaÅ£ie pentru electronică(blocul de detecÅ£ie coincidenţă ÅŸi numărare)ÅŸi subansamble optice (2009-12-10)

REZULTATE
ARTICOLE PUBLICATE
ECHIPA DE CERCETARE SI GRADUL DE IMPLICARE AL TINERILOR CERCETATORI


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.