Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
PNCDI3
 
 
Lista de proiecte » PDI-IFIN-HH 2022

PDI-IFIN-HH 2022
www.nipne.ro/proiecte/pn3/71-proiecte.html


Acronim: PDI-IFIN-HH-2022
Autoritatea contractanta: MCID
Numar / Data contract: 36PFE / 2021-12-30
Program:
Director proiect: Dr. Mihai Radu
Parteneri:
Data incepere / finalizare proiect: 2022-01-03 / 2024-06-17
Valoarea proiectului: 6166000 RON
Rezumat:

Obiective: Obiectivele si directiile stiintifice prioritare avute in considerare in cadrul Proiectului de dezvoltare institutionala al IFIN-HH pe perioada 2022-2024 sunt descrise in cele ce urmeza.

Strategia IFIN-HH 2020-2025 (https://www.nipne.ro/about/mission/docs/Strategia_IFIN_2020-2025_Ro_complet.pdf) in curs de implementare, stabileste obiectivele specifice, atat stiintifice cat si operationale ale institutului, formuland in temeni generali si solutiile operative.
Planul de dezvoltare institutionala 2022-2024 pe care l-am propus, in deplin acord cu Strategia IFIN-HH 2020-2025, are urmatoarea obiective:

Obiectiv 1: Consolidarea unui management institutional integrat
- Eficientizarea managementului - cresterea calitatii calitatii retelei informatice interne a IFIN-HH si implementarea unui sistem informatic de gestionare a documentelor in compartimentele administrative va implica cresterea performantelor la nivelul tuturor departamentelor si colectivelor de cercetare.
- Modernizarea sistemului de spuravegere dozimetrica individuala va creste calitate conditiilor de lucru pentru toti angajatii IFIN-HH din zonele supravegheate.
- Auditarea energetica a IFIN-HH va permite formularea unui plan de masuri privind imbunatatirea eficientei utilizarii energiei in cadrul institutului

Obiectiv 2: Promovarea unor proiecte importante pentru dezvoltarea viitoare a IFIN-HH
- Studiile de fezabilitate propuse vor furniza informatiile necesare pentru identificarea solutiilor optime de punere in practica a proiectelor vizate. Vor rezulta astfel modalitati de promovare a unor noi directii de cercetare (proiectul RIF) si de rezolvare a unor aspectea de exploatare eficenta a infrastructurii (asigurarea securitatii perimetrului institutului, reconditionarea halei de depozitare deseuri radioactive)
- Actiunile suport pentru viitoarele proiecte de dezvoltare a infrastructurii de CDI vor conduce la cresterea performantelor in domeniul de activitate si la crearea de noi locuri de munca

Obiectiv 3: Dezvoltarea resursei umane
- Organizarea de stagii de lucru/vizite stiintifice la parteneri de renume, pentru specializarea tinerilor in domenii de interes stiintific si tehnologic reprezinta mobilitati sustinute prin program.
- Cursurile de formare/perfectionare profesionala vor conduce la cresterea expertizei personalului angajat in compartimente admistrative.

Obiectiv 4: Dezvoltarea programelor privind oferta de servicii specializate
- Amenajare spatii de lucru specializate, asigurarea mentinerii echipamentelor la standardele de calitate specifice, vor furniza servicii unice, favorizand inovarea si oferind veritabile servicii de asistenta in domeniu si noi locuri de munca

Obiectiv 5: Consolidarea vizibilitatii IFIN-HH in plan national si international
- Organizarea manisfestarilor stiintifice de anvergura (scoli de vara, conferinte international) sunt modalitati concrete de disemniare a rezultatelor cercetarilor stiintifice realizate in IFIN-HH precum si modalitati de extindere a colaborarilor internationale
- Educatia tinerei generatii in domeniul fizicii - Scolile de vara de Stiinta si Tehnologie la Magurele dedicate elevilor si cadrelor didactice, Conferinta Nationala a Comunitatii "Educatie pentru Stiinte", Ziua portilor deschise la IFIN-HH sunt veritabile evenimente de comunicarea si popularizarea stiintei.ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Etapa 1 (2022-06-30) REZULTATE / REZUMAT
2. Etapa 2 (2022-11-04) REZULTATE / REZUMAT
3. Etapa 3 (2023-06-30) REZULTATE / REZUMAT
4. Etapa 4 (2023-11-20) REZULTATE / REZUMAT
5. Etapa 5 (2024-06-17) REZULTATE / REZUMAT

REZULTATE
ARTICOLE PUBLICATE
ECHIPA DE CERCETARE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.