Etapa I (31/03/2018 - 31/12/2018)

In cadrul acestei etape au fost realizate toate activitatile propuse si au for atinse obiectivele avute in vedere. De asemenea, toti indicatorii de realizare asumati au fost realizati. In cadrul fiecarui proiect component au fost realizate activitati care au avut ca scop principal pregatirea conditiilor ca in etapa urmatoare sa se deruleze principalele activitati de cercetare. Datorita diversitatii tipurilor de experimente propuse (in special prin faptul ca proiectele se adreseaza unor modele biologice foarte diferite: culturi de fungi filamentosi, culturi de calusuri vegetale, culturi bacteriene si de alge, culturi in vitro de plante medicinale si culturi in vitro de miceliu) a fost necesara adaptarea protocolelor de preparare, iradiere si analiza ulterioara a probelor pentru fiecare model biologic.
Astfel s-au pus la punct toate protocoalele experimentale necesare pentru:
-preparearea probeler de iradiat;
-iradierea probelor in functie de conditiile specifice modelului biologic;
-extractia si purificarea metabolitilor de interes bio-economic;
-caracterizarea fizico-chimica a acestor extracte;
-catacterizarea efectului citotoxic al extractelor.

Proiect 1: Tipuri de melanina la fungi filamentosi: caracterizare complexa si modul de raspuns al acestora la iradierea gamma
- Obtinerea spectrelor electromagnetice, vibrationale si de masa moleculara ale melaninei native si a celei iradiate.
- Identificarea melaninei/-lor din fracția solubila.
- Optimizarea parametrilor de stimulare (iradiere cronica - doze si debit scazut, vs. iradiere acuta).
- 4 Servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibila.
- Consolidarea capacitatii institutiilor cu posibilitati de relansare prin: stagii de pregatire (cercetare)/fomare si vizite de lucru (scurta durata) - gazduirea a 2 cercetatori de la ICDLF Vidra.

Proiect 2: Elaborarea unui model experimental pentru initierea si optimizarea calusogenezei in vitrola specii de plante producatoare de metaboliţi secundari de interes biotehnologic. Elaborarea unor metodologii pentru elicitarea producerii de metabliţi secundari prin aplicarea de radiatii gamma. Caracterizarea biochimica si citotoxica a extractelor vegetale obtinute din culturi in vitro
Proiect 1: Tipuri de melanina la fungi filamentosi: caracterizare complexa si modul de raspuns al acestora la iradierea gamma
Stabilirea speciilor de plante producatoare de metaboliti secundari de interes biotehnologic luate in lucru.
Stabilirea conditiilor de iradiere gama (numarul de tratamente, de doze/fractii de doza, doza totala absorbita).
Selectia procedeelor de analiza aplicabile in funcţie de compusii de interes din calusurile luate in studiu.
Obtinerea de linii celulare de calus la 3 specii de plante producatoare de metaboliti secundari de interes economic.
Stabilirea unor metode de extractie si caracterizarea fitochimica a calusurilor.
Stabilirea de metode pentru evaluarea in vitro a citotoxicitatii extractelor de calus.
Angajarea unui ACS in cadrul IBB si sustinerea financiara cotă parte a 2 noi angajati la UMF Cluj.
Diseminarea rezultatelor obtinute prin comunicarea lor la manifestari stiintifice.

Proiect 3: Analiza efectelor radiatiei gamma asupra microorganismelor potential producatoare de substante de interes biotehnologic si stabilirea metodologiilor de selectare a unor microorganisme capabile sa produca compusi de interes stiintific si aplicativ
Completarea documentatiei comparativ cu faza depunerii spre evaluare a Proiectului si dezvoltarea in detaliu a Planului de lucru.
Stabilirea diferitelor tipuri de microorganisme/ culturi pure din colectii internationale sau culturi pure izolate in IBB cu potential in producerea de compusi utili din punct de vedere stiintific sau aplicativ, in cantitati mai mari consecutiv iradierii microorganismelor (arhee, bacterii si microalge) cu radiatie gamma.
Punerea la punct a unor protocoale de iradiere avand ca variabile intensitatea energetica a iradierii, faza in care se afla populatia microbiana ce este supusa iradierii gamma. Deasemenea, se are in vedere stabilirea unor protocoale specifice pentru extractia diferitelor tipuri de compusi chimici din celulele microbiene si estimarea preliminara a modificarilor cantitative (in plus sau in minus) ale producerii lor, consecutiv iradierii

Proiect 4: Aplicatii ale radiatiilor gamma cu efect stimulativ asupra materialului biologic reprezentat de culturi fungice crescute in vitro
Obtinerea si propagarea in vitro a materialului biologic initial - tulpini de ciuperci din speciile Pleurotus eryngii si si Agaricus blazei - pentru asigurarea necesarului de biomasa fungica destinata evaluarilor ulterioare.
Stabilirea programului si a schemei de iradiere (doze, perioada, numar tratamente).
Stabilirea procedurilor de obtinere a extractelor din biomasa fungica iradiata si neiradiata.
Selectie de procedee de analiza fizico-chimica aplicabile in functie de compusii de interes din extractele speciilor luate in studiu.
Obtinerea si multiplicarea miceliilor de P.eryngiisi A.blazei gamma-iradiate pentru stimularea cresterii si a biosintezei de produsi bioactivi.
Diversificarea activitatilor CDI la nivelul ICDLF Vidra si sustinerea lor prin personal nou angajat.

Proiect 5: Selectia compusilor bioactivi de interes farmaceutic sintetizati in plantele medicinale luate in studiu (Salvia officinalis si Melissa officinalis). Elaborarea modelelor experimentale; Initierea culturilor in vitro si transferul explantelor pe medii nutritive de multiplicare; Dezvoltarea infrastructurii INCDBH.

Identificarea compusilor bioactivi de importanta economica sintetizati in plantele medicinale luate in studiu;
Stabilirea modelelor experimentale;
Obtinerea materialului biologic inițial;
Stabilirea metodei de obținere a extractelor vegetale;
Stabilirea metodologiei de iradiere si realizarea culturilor celulare de mamifer;
Elaborarea procedurilor de initializare si propagare a culturilor celulare de mamifer;
Stabilirea procedeelor de analiza in functie de compusii de interes;
Crearea a patru locuri de munca;
Redactarea raportului de etapa.

Locuri de munca sustinute prin program, inclusiv resursa umana nou angajata
Conform contractului fiecare institutie partenera urma sa angajeze noi cercetatori dupa cum urmeaza: IFIN-HH 5 persoane, IBB 2 persoane, INCD Stefanesti, ICLF Vidra 2 persoane si UMF-IH 2 persoane.
Toate angajarile asumate au fost realizate cu respectarea tuturor procedurilor asumate prin contract. Documentatiile de angajare au fost validate de catre UEFISCDI.

Prezentarea valorificarii/ imbunatatirii competentelor/ resurselor existente la nivelul consortului (cecuri)
In cadrul colaborarii intre IFIN-HH si ICFL Vidra (pe proiectul component 4) s-a realizat un stagiu de pregatire a noilor angajati de la ICFL Vidra (Ioana Cristina Mita si Mihai Bogran Nicolcioiu) la IFIN-HH pe tema tehnologiilor de iradiere ce urmeaza a fi folosite in activitatile viitoare ale colaborarii.
Toate activitatile prevazute in cadrul proiectelor componente pentru aceasta etapa au fost derulate conform planurilor de realizare si toti indicatorii de rezultat au fost indepliniti.