Descriere

ABSTRACT:
Studiile privind cercetarea sistemelor dozimetrice pentru a fi utilizate in determinarea efectelor radiatiilor in materiale la facilitati cu campuri de radiatii cu intensitati mari sunt in dezvoltare. Raportul de proiectare tehnica pentru protectia radiatiilor si siguranta la ELI-NP include evaluari ale instalatiilor radiologice ale facilitatii si ale ariilor experimentale, precum si amplasarea si felul detectorilor/ instrumentelor care ar trebui sa fie adecvate pentru a acoperii cele 3 domenii principale de dozimetrie pentru ELI-NP: dozimetria de personal, dozimetria de arie si dozimetria mediului.
La ELI-NP, alegerea de baza pentru dozimetria de personal este o combinatie de dozimetre pasive pentru radiatii gamma (OSL – detectori luminescenti prin stimulrea optica a luminii) si pentru neutroni (detectorul prin urme CR-39).
Unele dintre provocarile abordate în ultimii ani includ caracterizarea OSL pentru aplicatiile in dozimetria medicala si spatiala, dezvoltarea sensibilitatii dozimetrelor OSL la neutroni si folosirea dozimetrelor OSL in cazul unui accident grav. Toate aceste aplicatii sunt inca in stadii de dezvoltare si raman ca provocari si oportunitati neexplorate.
In acest proiect, ne propunem sa investigam comportarea sistemului dozimetric de personal (in combinatia propusa mai sus), care este un studiu relevant pentru evaluarea riscurilor si stabilirea tuturor masurilor de protectie radiologica la ELI-NP.

DURATA:
36 de luni (2016-2019)

OBIECTIVE:
1. Luminiscenta Stimulata Optic (OSL)
2. Detectia de urme nucleare cu detectori in stare solida (SSNTD) sau detectori plastici CR39

Obiectivele concrete ale proiectului sunt:
• Stabilirea cerintelor tehnice pentru caracterizarea si utilizarea dozimetrelor pasive pentru personalul de la ELI-NP folosind metodele OSL si SSNTD;
• Achizitionarea de standarde internationale;
• Teste pentru a caracteriza sistemele dozimetrice pasive in conformitate cu normele si reglementarile nationale si internationale;
• Realizarea unui Program de Asigurarea Calitatii pentru monitorizarea personalului;
• Obtinerea desemnarii Laboratorului de Dozimetrie de la ELI-NP de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) ca laborator de dozimetrie notificat.

ETAPE:

 • I. Stabilirea cerintelor tehnice pentru utilizarea si caracterizarea sistemelor dozimetrice pasive de la ELI-NP care folosesc metodele OSL si SSNTD si ahizitionarea standardelor de referinta
 • I.1. Achizitionarea standardelor internationale specifice
  I.2. Stabilirea cerintelor tehnice pentru sistemele dozimetrice
 • II. Incercari in vederea caracterizarii sistemelor dozimetrice pasive
 • II.1. Incercari pentru sistemul dozimetric OSL in conformitate cu normele nationale si standardele internationale
  II.2. Incercari pentru sistemul dozimetric SSNTD in conformitate cu normele nationale si standardele internationale
 • III. Elaborarea programului de asigurare a calitatii privind programul de monitorizare
 • III.1. Elaborarea Manualului Calitatii
  III.2. Stabilirea procedurilor si instructiunilor de lucru, alte documente specifice sistemului de calitate implementat
 • IV. Desemnarea Laboratorului de Dozimetrie in cadrul ELI-NP de catre CNCAN
 • IV.1. Autorizarea la CNCAN a sistemelor dozimetrice si desemnarea laboratorului de dozimetrie din cadrul ELI-NP

REZULTATE OBTINUTE:

  In anul 2016, a fost achizitionat de la Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO) standardul international SR EN ISO/CEI. 17025:2005 - Cerinte generale privind competenta laboratoarelor de incercari si etalonari, versiunea in limba romana si Erata SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007, necesare pentru obtinerea desemnarii laboratorului de dozimetrie de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN).

  De asemenea, pentru validarea metodei si pentru caracterizarea sistemelor dozimetrice a fost necesara achizitionarea urmatoarelor standarde:

  • pentru OSL pentru monitorizarea personalului expus profesional la radiatii fotonice si radiatii beta:
  - IEC 62387: 2012 - Aparatura pentru radioprotectie - Sisteme dozimetrice integrate pasive pentru monitorizarea mediului si a personalului a radiatiilor fotonice si beta
  - SR EN 62387-1: 2012 - Aparatura pentru radioprotectie. Sisteme dozimetrice integrate pasive pentru monitorizarea mediului si a personalului. Partea 1: Caracteristici generale si prescriptii de functionare

  • SSNTD pentru monitorizarea personalului expus profesional la neutroni
  - ISO 21909-1:2015 – Sisteme dozimetrice neutronice pasive - Partea 1: Cerinte de performanta si de test pentru dozimetria de personal
  - ISO 8529-3:1998 - Radiații neutronice de referinta. Partea 3: Calibrarea dozimetrelor de arie si personal si determinarea raspunsului in functie de energie si de unghiul de incidenta

  Totalitatea cerintelor tehnice si de asigurare a calitatii necesare pentru sistemele dozimetrice pentru desemnarea laboratorului de catre CNCAN ca organism dozimetric notificat includ următoarele etape:
  A. Studii pentru elaborarea documentelor Sistemului de Management al Calitatii (SMC)
  B. Elaborarea documentelor SMC pe baza studiilor efectuate
  C. Implementarea SMC
  D. Desemnarea de catre CNCAN ca laborator notificat de dozimetrie


  In anul 2017, au fost stabilite testele de tip in conformitate cu standardele nationale si internationale pentru sistemele dozimetrice pasive pentru monitorizarea personalului (OSL si CR39) si cu factori care includ contributiile din trasabilitatea masuratorilor..
  Testele necesare pentru caracterizarea sistemelor dozimetrice pasive sensibile la radiatia fotonica / beta (dozimetrul OSL) si neutroni (dozimetrul CR39) trebuie sa corespunda cerintelor standardelor internationale mentionate mai sus pentru fiecare tip de dozimetru..
  In principiu, testele de performanta sunt împartite in doua categorii principale:
  a) Testele de performanta pentru caracterizarea proprietatilor intrinseci ale sistemului dozimetric se efectueaza pentru energia de referinta.
  b) Teste de performanta pentru a evalua efectul factorilor de influenta (temperatura, umiditate, etc.).
  A. Toate testele necesare pentru sistemul dozimetric destinat masurarii atat a radiatiilor fotonice cat si a radiatiilor beta (OSL) sunt in conformitate cu SR EN 62387-1: 2012. Acest standard european se aplica tuturor tipurilor de sisteme dozimetrice pasive care sunt utilizate pentru masurarea echivalentului de doza personal Hp(10) (pentru dozimetria intregului corp), echivalentului de doza personal Hp(0,07) (atat pentru dozimetria intregului corp cat si pentru extremitati) si echivalentului de doza ambiental H*(10) (pentru dozimetria de mediu)..
  B. Pentru dozimetrele sensibile la radiatii neutronice, cerintele generale care se aplica testelor pentru sistemele dozimetrice, testele de tip sunt efectuate in conformitate cu ISO 21909-1 si ISO 8529-3 pentru a evalua caracteristicile de baza ale sistemelor dozimetrice si sunt adesea asigurate de catre laboratoare acreditate recunoscute.


CONTACT:
Dr. Dorina ARANGHEL (daranghe@ nipne.ro)
Dr. Ana STOCHIOIU (stoc@nipne.ro)
CS II. Sorin BERCEA (bercea@nipne.ro)

PERSONAL:
Dorina ARANGHEL, Director de proiect
Sorin BERCEA
Elena ILIESCU
Chivuta-Ramona BADITA
Ana STOCHIOIU
Constantin IVAN
Iani-Octavian MITU
Ion TUDOR
Constantin CENUSA
Aurelia CELAREL
Laurentiu SERBAN
Mihaela Florenta LAZAR
Cristiana-Daniela BARSAN
Doina STANCIU
Ana PANTELICA
Maria-Diana MIHAI
Paul-Alexandru IONESCU
Gherghina Stan