Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
PNCDI2
 
 
Lista de proiecte » Centru de Competenta in Caracterizarea Materialelor prin Tehnologii Nucleare si noi Instrumente Analitice de nivel European, pentru Aplicatii IMS (Industrie, Mediu, Sanatate)

Centru de Competenta in Caracterizarea Materialelor prin Tehnologii Nucleare si noi Instrumente Analitice de nivel European, pentru Aplicatii IMS (Industrie, Mediu, Sanatate)
www.nipne.ro/proiecte/pn2/52-proiecte.html


Acronim: New-Teh IMS
Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
Numar / Data contract: 71-074 / 18.09.2007
Program: Parteneriate in domeniile prioritare
Director proiect: Dr. Emanuela Cincu
Parteneri: 1. Lab. NAA al SCN Pitesti 2. Lab. TFCM al INCDIE ICPE CA
Data incepere / finalizare proiect: 2007-09-18 / 2010-09-15
Valoarea proiectului: 2000000 RON
Rezumat: Proiectul se înscrie în Direcţia de cercetare prioritară a Materialelor (7), cu obiectivul major al creării unui Centru de înaltă Competenţă la nivel European pentru: Servicii de Caracterizare şi/sau Certificare a materialelor pentru: industrie, domeniul sănătăţii /medical, controlul contaminării umane şi controlul mediului. Proiectul este realizat de un consortiu de 3 Laboratoare specializate in domeniul caracterizarii materialelor prin diverse tehnologii: Lab. ‘ACTIVA-N’ al IFIN-HH {aplica tehnologii nucleare si atomice}, Lab. NAA al SCN Pitesti (aplica tehnologii nucleare), Lab. TFCM al INCDIE ICPE CA (aplica tehnologii atomice si fizico-chimice moderne). In temele prioritare ale CE descrise / prevazute in programul Cadru 7 – la Tema 4 ‘Nanostiinte, ..Materiale si tehnologii ...” se prezinta importanta majora a dezvoltarii si sustenabilitatii prin obtinerea materialelor cu noi caracteristici si performante, prin care se deschid noi aplicatii in diferite domenii, deoarece in perioada 2007-2013 ‘ .. calităţile şi performanţele noilor materiale’ sunt motorul dezvoltarii/ competitivtatii industriale. Este remarcabil faptul ca PC 7 sustine nu numai prioritatea domeniului ‘materialelor’, dar si obligativitatea ‘caracterizarii lor ‘in scopul certificarii’ caracteristicilor tehnice noi, avansate, cu ‘etaloane’ potrivite/ aplicabile. Romania trebuie sa urmareasca Programul CE pe ambele directii: producere & caracterizare materiale; de asemeni, ref. la certificarea/ validarea rezultatelor experimentale conf. Standardelor ISO aplicate deja in spatiul UE si in tarile avansate, este obligatorie validarea rezultatelor in orice domeniu (primul fiind al serviciilor analitice) prin participare la exercitii internationale de Comparare Inter Laboratoare (ILC) si Proficiency Testing (PT), iar certificarea materialelor se realizeaza numai prin scheme ILC la care participa Laboratoare acreditate care aplica diferite tehnici analitice, rezultatele finale fiind stabilite prin aplicarea unor instrumente de evaluare statistica. Fezabilitate si experienta:Proiectul ‘New-Teh IMS’, dedicat Caracterizarii materialelor prin tehnologii complexe: nucleare –atomice si alte tehnici fizico-chimice moderne, cumuleaza experienta analitica a celor 3 Parteneri si de producere a materialelor (Partener 2), dar si experienta in domeniul ILC {Lab.’ACTIVA-N’ (Partener CO) a participat pana in prezent la 4 exercitii internationale ILC/PT, a organizat in 2005-2006 un exercitiu ILC/PT pe materiale industriale, in schema Europeana, cu evaluare statistica (lucrarea va apare in Oct. 2007 in JRNC nr. 3 -revista ISI), si 2 scheme ILC/PT la nivel national (pr. INFRAS 609) cu evaluare Statistica a rezultatelor si a realizat 3 comunicari si lucrari stiintifice in domeniul performantei: 1- publicata (dec.2006), 2- se vor prezenta in oct. 2007, 4- pregatita pt. publicare. Formarea Centrului de Competenta (denumit) ‘ILC” se va realiza in 5 etape: A/ evaluarea performantelor la momentul ‘2007’ prin participare la un exercitiu international ILC pe un material industrial, in cadrul Workshop-ului international ‘Nuclear PT” (Bucuresti -oct. 2007) organizat de IFIN-HH; B/ achizitii de echipamente performante, prin care se pun in functiune noi metode analitice (2008-partial 2009), C/ elaborare referentiale in sistem AQ pt. fiecare metoda ca serviciu tehnologic; D/ elaborarea “Metodei combinate ILC” de analiza elementala (2009) folosind tehnicile analitice din toate Laboratoarele si instrumente statistice in evaluarea rezultatelor. Vom obtine, asfel, noi cote de performanta in analiza elementala: limite de detectie foarte scazute, extinderea listei de materiale si elemente analizabile. Aplicatii in domeniul Sanatatii si mediului: Proiectul va soluţiona problema identificării /evaluării contaminării cu Po 210 (utilizat in atacul terorist din Anglia -2006), pentru care nu avem in prezent conditii analitice, oferind -in final- un protocol de testare pt. serviciul public. Se vor stabili si scheme posibile pentru identificarea contaminarii cu alti radioizotopi emitatori de radiatii alfa, si servicii performante pentru controlul contaminarii mediului (apa, sol) cu radioizotopi gamma-emiţători (137Cs, 60Co, ..), validate prin participare la exercitii ILC Europene. Dotarea cu tehnici noi, performante si caracterizarea unor noi tipuri de materiale pretind mare efort de cunoastere/ crestere a cunostintelor intr-un timp relativ scurt, dar personalul cu specializare stiintifica inalta (7 CSI -CS II, din care 5 Doctori) se va baza pe colaborare fructuoasa cu cei 8 tineri (CS, doctoranzi, masteranzi) din echipa. Exista sanse maxime de realizare a unor lucrari de masterat si doctorat valoroase folosind noile echipamente achizitionate, de inalta tehnologie. In etapa ultima a proiectului (2010) se va elabora Oferta de Servicii a Centrului ‘ILC” si un material de prezentare publicitar, o pagina web in 2 limbi si se va sigura diseminarea la nivel public prin mai multe variante (masa rotunda, anunturi, brosuri, etc.). Certificarea materialelor prin noua ‘Metoda ILC”, (nou in Romania !) va ridica - sigur -oferta de vanzari a materialelor produse in tara la cote competitive europene / internationale (!) Totodata, se va face publicitate si in tarile Europei de Est, prin publicarea informatiilor in Jurnale /Newsletter dedicate, care sunt (in prezent) in curs de pregatire pentru publicatie. realizand deschideri ale ofertei de Servicii la nivel national si extra-national.

Obiective:

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Studii privind PerformanÅ£ele tehnicilor analitice nucleare ÅŸi atomice utilizate de Parteneri în analiza elementală pe o probă de oÅ£el (stadiul / nivelul actual). Informare ref. criteriile de evaluare a performanÅ£elor analitice la nivel international (prin participare la Workshop international). Cercetari preliminare in vederea modernizării dotării tehnologice.  (2007-12-30)
2. Dezvoltări experimentale, tehnologice ale Partenerilor -Proiectare si elaborare documentaÅ£ie tehnico-economica pt. dezvoltare experimentală tehnologică performantă (noi tehnici / metode analitice, ÅŸi modernizarea Laboratoarelor tuturor Partenerilor).  (2008-06-30)
3. Finalizarea dezvoltării experimentale tehnologice la Lab. Partenerilor. Denumirea fazei: Achizitia din import si punerea in functiune a noilor echipamente; teste preliminare de operare.  (2009-01-01)
4. Realizarea acÅ£iunilor necesare pentru experimentarea metodei de identificare a Po 210 în contaminare umană; testarea rezultatelor unei noi aplicaÅ£ii ale tehnicii NAA la nivel UE. (2009-09-20)
5. Experimentări cu echipamentele existente, incluzând ultimele achizitii, în vederea utilizării ca noi servicii analitice. (2009-12-15)
6. Proiectarea serviciului analitic specializat al Centrului ‘ILC’ prin lucrări comune ale Partenerilor. Experimente în schema comună ILC (comparativă) a unui nr. de minim 2 probe din materiale diferite (aliaj metalic, ceramice, sau composite nano- structurate), prin tehnicile analitice existente (vechi ÅŸi noi).  (2010-05-30)
7. Finalizarea lucrarilor proiectului si diseminarea publica a Ofertei de Servicii a ‘Centrului de Competenta ILC’ pt. Caracterizari de materiale (AplicaÅ£ii în industrie, mediu, sănătate). (2010-09-15)

REZULTATE
ARTICOLE PUBLICATE
ECHIPA DE CERCETARE SI GRADUL DE IMPLICARE AL TINERILOR CERCETATORI


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.