Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
PNCDI2
 
 
Lista de proiecte » Ridicarea capacitatii de expertiza a Centrului "Matt-Excell" in utilizarea tehnologiilor nucleare moderne pentru Caracterizarea materialelor la nivelul cerintelor Europene

Ridicarea capacitatii de expertiza a Centrului "Matt-Excell" in utilizarea tehnologiilor nucleare moderne pentru Caracterizarea materialelor la nivelul cerintelor Europene
www.nipne.ro/proiecte/pn2/54-proiecte.html


Acronim: Center Expert
Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
Numar / Data contract: 206 CP II / 12.09.2008
Program: Capacitati
Director proiect: Dr. Emanuela Cincu
Parteneri:
Data incepere / finalizare proiect: 2008-09-12 / 2010-10-20
Valoarea proiectului: 600000 RON
Rezumat: Proiect Foresight M2 Centrul "Matt-Excell" este prevazut ca Centru de Referinta de nivel competitiv European pentru cercetare si aplicatii: Servicii analitice de inalta tehnologie (testari, caracterizari si Certificari materiale pentru industrie, mediu, aplicatii medicale) si Instruire - educatie (practica / specializari pentru masterat, doctorat tineri) si lucrari in parteneriat cu analisti din tara si / sau din UE.
In programul FP7, care ruleaza in prezenta se pune mare accent pe dezvoltarea societatii bazata pe dezvoltarea domeniului Materiale - "Knowledge-based multifunctional materials and materials for extreme conditions", deoarece s-a demonstrat in ultimii ani ca noi materiale cu noi proprietati determina noi aplicatii care conduc la dezvoltari ample, chiar ne-asteptate in multe domenii, insa, la fel de mare atentie se acorda si "calificarii" proprietatilor materialelor, produselor si sistemelor prin "Masurari si testari", conf. cerintelor Standardelor aplicate in prezent la nivel international (EN ISO/CEI 17025:2005). Acestea implică: testarea, validarea si Standardizarea caracteristicilor tehnice şi de performanţă de către Laboratoare atestate, care necesita elaborarea de noi tehnici si noi etaloane, adecvate noilor materiale. Rezultatele asteptate sunt: eliminarea fraudelor si ridicarea calităţii materialelor, produselor, şi –în consecinţă – a serviciilor către societate. In esenţă, ‚proprietăţile noi’ constă in compozitii elementale noi şi caracteristici noi ale ‚materialelor’, care obligă în permanenţă Laboratoarele/ instituţiile de ‚Testări Materiale’să îşi implementeze -la rândul lor- noi tehnici/ metode analitice performante. Domeniul de expertiză, de activitate si dezvoltare a laboratorului nostru, care -in 2010- va constitui echipa de baza a Centrului de Excelenţă (menţionat în titlu), se inscrie in tematica generala a Platformelor Tehnologice PT4 -„EuMaT” (European Technology Platform for Advanced Engineering Materials & Technologies), PT5 – „ESTEP” (European Steel Technology Platform), şi ‚Measurements & Testing’, ale Programului - cadru FP7, dar ţine cont şi de documentele şi de planurile/direcţiile de evoluţie pentru viitor lansate cu ocazia unor Conferinţe recente la nivel European sau internaţional (în 2007-2008), sau care vor avea loc în ultimul trimestru 2008, în care se vor discuta sau se vor contura/ preciza direcţii de dezvoltare şi/sau abordare în viitor în domeniile: Medicină, Microbiologie, Chimie, şi în domeniul aplicaţiilor tehnicilor analitice (nucleare şi non-nucleare) în industrie, mediu, Sănătate. Obiectivele direcţiilor de evoluţie în caracterizarea materialelor, care implică – pe de o parte producătorii, iar pe de altă parte – laboratoarele analitice de ‚Testări Materiale’, şi care au/vor avea efecte deosebit de importante în dezvoltarea economiei societăţii prin noi aplicaţii bazate pe noi proprietăţi ale materialelor în toate domeniile (industrie, domeniul sănătăţii, ş.a.), sunt în curs de aplicare în practică în ţările dezvoltate ale UE, dar procedeele /metodele de caracterizare şi/sau evaluare a performanţei, care se cer Laboratoarelor analitice pentru testarea /verificarea /certificarea validităţii caracteristicilor/proprietăţilor materialelor respective, sunt încă în curs de definire /standardizare. Se ştie, însă, că Laboratoarele analitice trebuie să îndeplinească/respecte cerinţele Standarde-lor internaţionale ISO /CEI 17025* , 13 434**, adoptate şi de ASRO - România ca Standarde Române, sau care vor fi lansate în curând (în octombrie 2008). Obiectivul acestui proiect este de a formula strategia cea mai potrivită pentru ca instituţiile şi Laboratoarele analitice din România să fie/devină competitive pe piaţa de Servicii a UE în 2012, şi - în continuare- să poată colabora cu parteneri din UE şi să fie recunoscute în UE pînă în 2015, în domeniul expertizei noastre {domeniul caracterizării materialelor aplicate/ utilizate în domeniul industriei, al sănătăţii /medicinei (biomateriale), în controlul poluării mediului}, dar va fi extinsă şi la alte domenii ale cercetării aplicative.

Obiective:

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Studiu/ Anchetă: Evaluarea stadiului cerinÅ£elor la nivel UE/internaÅ£ional ÅŸi naÅ£ional în caracterizarea materialelor* prin tehnici analitice, ÅŸi a calităţii/ performanÅ£ei instituÅ£iilor ÅŸi laboratoarelor care le aplică (evaluare prin criterii PT/ EQA)**/ ..... *care se utilizează în industrie, domeniul Sănătăţii/ medical, controlul mediului, chimie, ÅŸ.a./ **Proficiency Testing, External Quality Assessment. Notă: Cunoasterea cerinÅ£elor actuale ÅŸi a nive lului performanÅ£ei laboratoarelor de caracterizare a materialelor, este esenÅ£ială pt. precizarea strategiei ANCS în cercetarea aplicativă în perioada 2009-2015, în vederea asigurării competitivităţii tehnologice a României. (2008-12-20)
2. Anchetă: Biomateriale utilizate ca implant în clinicile de chirurgie din România, (domenii: ortopedie, boli cardiovasculare, stomatologie, ORL). Bază de date: compopoziÅ£ia elementală, caracteristici principale, frecvenÅ£a utilizării, avantaje ÅŸi riscuri, efecte bioclinice, furnizori, costuri. (2009-12-10)
3. Anchetă: Stadiul evaluării performanÅ£elor laboratoarelor de tehnici analitice din România pt. caracterizarea materialelor utilizate în industrie, controlul mediului, aplicaÅ£ii în chimie ÅŸi în micro – ÅŸi macro –tehnologii diverse. Masă rotundă. Tema: „Cercetarea aplicativă în domeniul ‚Materialelor’ în anii 2013- 2015, vis-à-vis de nivelul UE”.  (2010-06-15)
4. Studiu: „Analiza condiÅ£iilor necesare asigurării competitivităţii laboratoarelor de ‚Servicii analitice’ (Testări Materiale) din România în contextul pieÅ£ii concurenÅ£iale din UE”.  (2010-10-20)

REZULTATE
ARTICOLE PUBLICATE
ECHIPA DE CERCETARE SI GRADUL DE IMPLICARE AL TINERILOR CERCETATORI


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.