Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
PNCDI2
 
 
Lista de proiecte » Cercetari privind dezvoltare de tehnica ELISA pentru detectia contaminantului pesticidic 3,6 dicloro-2-metoxibenzoic din probe alimentare si de mediu

Cercetari privind dezvoltare de tehnica ELISA pentru detectia contaminantului pesticidic 3,6 dicloro-2-metoxibenzoic din probe alimentare si de mediu
www.nipne.ro/proiecte/pn2/6-proiecte.html


Acronim: ELIBENZ
Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
Numar / Data contract: 51-086 / 14.09.2007
Program: Parteneriate in domeniile prioritare
Director proiect: Ioan Dorobantu
Parteneri: Partenerul 1: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" Bucuresti(INCDMIC); Partener 2: Universitatea din Bucuresti-Facultatea de Biologie
Data incepere / finalizare proiect: 2007-09-14 / 2010-12-10
Valoarea proiectului: 1318207 RON
Rezumat: Tehnicile imunochimice sunt metode de analiza ce utilizeza anticorpi pentru a masura concentratii de substante extrem de scazute in domeniul nanogramului (1ng=10-9g), picogramului (1pg=10-12g) si femptogramului (1fg=10-15g), nivele ce pot fi masurate intr-un gram de proba biologica. Pot fi masurate cu aceste tehnici pesticide, proteine, hormoni proteici sau hormoni steroidici, medicamente, diferite antigene virale sau microbiene. Tehnica ELISA se bazeaza pe competitia dintre un antigen nemarcat (ex. Antigen/pesticidul hormon dintr-un volum specific de solutie standard sau proba necunoscuta) si o cantitate fixa de antigen marcat enzimatic pentru un numar limitat de situsuri de legare disponibile pe o proteina specifica (anticorp, Ac). Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea de reactivi si tehnica ELISA pentru monitorizarea contaminantului pesticidic acid 3,6 dicloro-2-metoxibenzoic din probe alimentare si de mediu. Acidul 3,6 dicloro-2-metoxibenzoic este unul dintre ierbicidele sistemice utilizate in agricultura in controlul dezvoltarii si distrugerii buruienilor ce pot afecta culturile agricole de cereale. Remanenta acestui compus organoclorurat toxic, in produse alimentare, transferul si contaminarea apelor freatice a zonelor unde este utilizat necesita monitorizarea acestuia in vederea stabilirii nivelului de contaminare a produselor alimentare sau a factorilor de mediu (apa, sol, etc). Tehnica ELISA poate fi utilizata in dozarea acestui pesticid in probe alimentare si de mediu. Scopul proiectului este obtinerea seturilor de substante specifice tehnicii ELISA: anticorpi antipesticid, markeri enzimatici pesticid-enzima si reactivi ai tehnicii ELISA de dozare pesticidica.

Obiective:

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Obtinerea conjugatului 3,6 dicloro-2-metoxibenzoic-proteina si caracterizarea fizico-chimica a a acestuia (2007-12-10)
2. Obtinerea anticorpilor anti 3,6 dicloro-2-metoxibenzoic. Imunizarea, obtinerea antiserurilor, separare, caracterizare imunologica si imunochimica, titru, afinitate fata de antigen (2008-06-15)
3. Obtinerea markerilor enzimatici acid 3,6 dicloro-2-metoxibenzoic-fosfataza alcalina si acid 3,6 dicloro-2-metoxibenzoic-peroxidaza respectiv anticorp anti 3,6 dicloro-2-metoxibenzoic-fosfataza alcalina si anti3,6 dicloro-2-metoxibenzoic-peroxidaza. Caracteristici structurale si enzimatice ale markerilor obtinuti, stabilitate, activitate enzimatica specifica, caracteristici ale reactiei marker enzimatic-anticorp anti 3,6 dicloro-2-metoxibenzoic (2009-01-01)
4. Studii de cinetica a sistemului anticorp antigen pentru sistemul binar anticorp antipesticid-pesticid (2009-12-15)
5. Obtinerea imunosorbentilor faza solida-antigen faza solida anticorp: faza solida-anticorp anti 3,6 dicloro-2-metoxibenzoic, faza solida-acid 3,6 dicloro-2-metoxibenzoic. Caracterizare imunosorbent, densitate proteica de suprafata, stabilitate, reactia imunosorbentului cu antigenul sau anticorpul omolog. Studii de cinetica chimica a sistemului imunosorbent-antigen (anticorp cuplat la faza solida) sau imunosorbent-anticorp (antigen cuplat la faza solida) (2010-12-10)

REZULTATE
ARTICOLE PUBLICATE
ECHIPA DE CERCETARE SI GRADUL DE IMPLICARE AL TINERILOR CERCETATORI


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.