Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering

Nucleus Programs

Programul nucleu al IFIN-HH reprezintă principalul instrument prin care se pun în practică obiectivele asumate prin cele două documente programatice ale IFIN-HH: Strategia IFIN-HH (https://www.nipne.ro/strategies.php) și Planul strategic de dezvoltare instituțională pe perioada 2021-2026. Aceste documente, la rândul lor, sunt desigur corelate cu strategiile de dezvoltare a domeniilor fizicii în care institutul își desfășoară activitatea pe plan internațional. De asemenea, obiectivele acestor documente sunt corelate cu obiectivele Strategiei Naționale Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă, adresîndu-se câteva dintre domeniile de specializare inteligentă.
Obiectivele Programului nucleu al IFIN-HH pentru perioada 2023-2026 sunt:
1. Dezvoltarea activităților de cercetare fundamentală în fizica atomică si nucleară și domenii conexe;
2. Dezvoltarea activităților de cercetare aplicativă și inginerie nucleară cu relevanță economică și social;
3. Susținerea sarcinilor asumate prin funcția de laborator nuclear național.
Deși marea majoritatea activităților propuse în cadrul proiectelor componente include toate tipurile de activității de cercetare (dezvoltare, inovare și demonstrare), structurarea obiectivelor programului nucleu a fost realizată astfel încât să asigure o independența relativa a obiectivelor din acest punct de vedere. Primul obiectiv include majoritar cercetare fundamentală, cel de al doilea este dedicat activităților de inovare (cercetare aplicativă) și, respectiv, cel de al treilea include preponderent activități demonstrative (dezvoltare tehnologică).