Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering

INFORMARE / INFORMATION

Informare privind situatia reprezentativitatii Sindicatului IFIN-HH pentru negocierea unui nou Contract Colectiv de Munca la nivelul IFIN-HH
Vezi fisier .pdf


Information on the status of IFIN-HH Trade Union representativeness for the negotiation of a new Collective Bargaining Agreement at IFIN-HH level
View .pdf file

Anunt / Announcement

In temeiul prevederilor art. 221 - 226 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" organizeaza in perioada 17-26.05.2022, la sediul institutiei, alegerea reprezentantilor salariatilor. Detalii

Pursuant to the provisions of art. 221 - 226 of Law No 53/2003 - Labor Code, republished with further amendments and supplements, "Horia Hulubei" Institute of Physics and Nuclear Engineering organizes in the period 17-26 May 2022, at the headquarters of the institution, the election of the employees' representatives. More details

FREE TRIAL OXFORD JOURNALS


Oxford University Press, via its Romanian partner – ROMDIDAC - and Anelis Plus Association provides free access to the Association member institutions, from 1 October to 31 December 2021, to the electronic journals included in the Full Journals Collection, available on the Oxford Academic platform - https://academic.oup.com/journals. Access is made based on institutional IPs.

Comunicat

Ianuarie 2017


În data de 19.12.2016 a fost semnat contractul care asigură finanțarea din fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea: 1.1.1: Mari infrastructuri de CD a proiectului intitulat „Constituirea primului laborator de criminalistică nucleară în România”. Implementarea cu succes în Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH a proiectului va asigura dezvoltarea unei infrastructuri dedicate studiilor complexe ale materialelor nucleare ce sunt obiectul unei activități ilegale, aflate în afara controlului reglementat sau de proveniență necunoscută. Proiectul are o valoare totală de 9.947.245,11 lei, valoarea finanțării nerambursabile eligibile fiind de 9.285.422,90 lei.

Proiect finanțat din FEDR prin Programul Operaţional Competitivitate
Date de contact:
Director Proiect Nicolae Marius Mărginean
e-mail: nmarg@nipne.ro
+404042300 ext 5317