Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering
Gasiti anexat/publicat rezultatul votului din turul V al alegerilor privind reprezentantii salariatilor.
Deoarece doar un singur candidat a indeplinit norma de reprezentativitate (50% + 1 voturi din numarul de salariati) procedura de desemnare a reprezentantilor salariatilor la nivelul IFIN-HH se declara esuata. Procesul de votare a reprezentantilor salariatilor se va relua la o data si in conformitate cu un regulament revizuit care va vor fi aduse la cunostinta in cel mai scurt timp.

Please find attached/published the result for the fifth round of elections for the employees’ representatives.
Since only one of the candidates has reached the representativeness level (50% + 1 of the votes out of the number of employees) the procedure for designating the employees’ representatives in IFIN-HH has failed. The process of voting the employees’ representatives will be resumed at a later date and in accordance with the revised regulation, both of which will be brought to your attention as soon as possible.

PV Tur V [RO]
Anexa PV Tur V [RO]

PV Tur V [EN]
Anexa PV Tur V [EN]

Anunt Rezultate Tur V [RO/EN]


Stimati colegi,
Pana azi, 16.06.2022, ora 16.00, au fost exprimate 439 de voturi. Va multumim pentru participarea dumneavoastra si va reamintim ca procesul de votare pentru turul V dureaza pana vineri 17.06.2022, ora 12.00.
Va multumim !
Comisia de alegeri

Dear colleagues,
Until today, 16.06.2022, at 16.00, 439 votes have been cast. Thank you for your participation and we remind you that the voting process for the fifth round lasts until Friday, 17.06.2022, at 12.00.
Thank you !
Election Committee

Stimati colegi,
Pana azi, 31.05.2022, ora 8:30, au fost exprimate 483 de voturi. Va multumim pentru participarea dumneavoastra si va invitam sa va prezentati si azi pana la ora 13,30 pentru a va exprima alegerea, tinand cont ca este ultima zi din turul II.
Va multumim !
Comisia de alegeri

Esteemed colleagues,
A total of 483 votes have been cast until 8.30 today, 31 May 2022. Thank you for expressing your choice. For those of you who have not, we are inviting you to vote on the last day of the elections, i.e., 31 May 2022, until 13.30.
Thank you !
Election Committee

Stimati colegi,
Azi, 27.05.2022, ora 13:30, au fost exprimate 280 de voturi. Va multumim si va asteptam in continuare luni 30.05.2022 sa va exprimati alegerea, pentru a nu aglomera ultima zi de vot, respectiv 31.05.2022, ora 13:30.
Va multumim !
Comisia de alegeri

Dear colleagues,
Today, 27.05.2022, at 13:30, 280 votes were cast. Thank you and we are still waiting on Monday 30th of May 2022 for you to express your choice, in order not to crowd the last voting day, 31st of May 2022, 13:30 hrs.
Thank you !
Election Committee

Va multumim pentru participarea la vot.
Găsiți anexat/publicat rezultatul votului din turul I al alegerilor privind reprezentanții salariaților: Anexa 1.4 Regulament
În vederea obținerii numărului de vot legal pentru alegerea reprezentanților salariaților, vă așteptăm în continuare la vot, în turul II, conform calendarului prevăzut în procesul-verbal anexat: Anexa 1.3 Regulament
We thank you for your participation at the elections.
Please find the attached results for the first round of elections for the employees’ representatives: Annex 1.4 to the Regulation
In order to obtain the legally required number of votes for the election of the employees’ representatives, we invite you to participate in the second round of elections according to the calendar contained in the attached Minutes: Annex 1.3 to the Regulation


LISTĂ CANDIDAȚI / CANDIDATES LIST


Nume / Name Departament / Department
CONSTANTIN MIHAI IRASM
ENACHESCU MIHAELA DFNA
FLOREA NICOLETA-MIHAELA DFN
GHITA DAN GABRIEL ELI-NP
GIUBEGA LAVINIA ELENA DFPE
NEACSU ELENA DMDR
OPREA PETRE-DANIEL CUA
SUVAILA NATALIA ANDREEA DFN
TESILEANU OVIDIU ELI-NP
TUTA STELIAN CATALIN DRMR
Va aducem la cunostinta LISTA CANDIDATILOR pentru mandatul de reprezentant al salariaților IFIN-HH.
LISTA CANDIDATILOR poate fi consultata si pe pagina web a institutului in sectiunea de Anunturi/Detalii, https://www.nipne.ro/announcements.php, precum si la avizierul tuturor locatiilor institutului. Va reamintim ca procesul de votare incepe luni, 23 mai, ora 8,30 si se finalizeaza miercuri, 25 mai, ora 16,30. Va asteptam la vot!
We provide you with the CANDIDATES LIST for the mandate of IFIN-HH employees’ representatives.
The CANDIDATES LIST is also available on the institute's website in the Announcements/Details section, https://www.nipne.ro/announcements.php, and displayed on the noticeboard of all locations within the institute.
We remind you that the voting process starts on Monday, May 23, at 8.30 AM, and ends on Wednesday, May 25, at 4.30 PM. We are waiting for you to vote!

LISTĂ CANDIDAȚI / CANDIDATES LIST


Nume / Name Departament / Department
CONSTANTIN MIHAI IRASM
ENACHESCU MIHAELA DFNA
FLOREA NICOLETA-MIHAELA DFN
GHITA DAN GABRIEL ELI-NP
GIUBEGA LAVINIA ELENA DFPE
NEACSU ELENA DMDR
OPREA PETRE-DANIEL CUA
SUVAILA NATALIA ANDREEA DFN
TARZILA MADALINA DFH
TESILEANU OVIDIU ELI-NP
TUTA STELIAN CATALIN DRMR
VASILE MATEI-EUGEN DFPE

ANUNŢ / 17.05.2022

În temeiul prevederilor art. 221 – 226 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Institutul de Fizică ṣi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” organizează în perioada 17–26.05.2022, la sediul instituției, alegerea reprezentanţilor salariaților.

CONDIȚII GENERALE
Pentru poziția de reprezentant al salariaților pe o perioada de 2 ani, poate candida orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu şi care se află în executarea unui contract individual de muncă.
Persoanele care doresc să candideze trebuie să depună o solicitare de candidatură la Compartimentul Juridic și Resurse Umane – Biroul Resurse Umane, cu număr de înregistrare, în perioada 18.05.2022 (08.30 – 16.30) - 19.05.2022. (08.30 – 16.30) și 20.05.2022 (08:30-14:00)

Desfășurarea alegerilor se va face în conformitate cu Regulamentul privind derularea procesului de alegere a reprezentanților salariaților din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare ȋn Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, postat pe pagina web a institutului www.nipne.ro.

Regulamentul privind derularea procesului de alegere a reprezentanților salariaților la nivelul IFIN-HH
Anexa 1.1 - Calendarul de organizare și desfășurare a procesului de votare
Anexa 1.2 - Buletin de vot (model)
Anexa 1.3 - PV privind alegerea reprezentanţilor angajaților la nivelul IFIN-HH
Anexa 1.4 - Formular de consemnare a numărului de voturi obținute de candidați
Anexa 1.5 - Lista salariați
Anexa 1.6 - Cerere depunere candidatura pentru mandatul de reprezentant al salariaților IFIN-HH | Versiune editabila .docx

ANNOUNCEMENT / 17 May 2022

Pursuant to the provisions of art. 221 – 226 of Law No 53/2003 - Labor Code, republished with further amendments and supplements, “Horia Hulubei” Institute of Physics and Nuclear Engineering organizes in the period 17-26 May 2022, at the headquarters of the institution, the election of the employees’ representatives.

GENERAL REQUIREMENTS
For the position of employees’ representatives during a period of 2 years, any person who has full capacity of exercise and who is working on an employment contract may submit their candidacy.
The persons willing to become a candidate must submit a candidacy application at the Legal and Human Resources Compartment – Human Resources Office, with registration number, in the period 18 May 2022 (08:30 – 16:30) - 19 May 2022 (08:30 – 16:30) and 20 May 2022 (08:30-14:00).

The elections will take place in accordance with the Regulation on Conducting the Election for the Employees’ Representatives in “Horia Hulubei” National Institute for Research and Development in Physics and Nuclear Engineering, posted on the institute’s website www.nipne.ro.

Regulation on conducting the election for the employees’ representatives in IFIN-HH
Annex 1.1 - Timetable for organizing and conducting the voting process
Annex 1.2 - Ballot Paper (template)
Annex 1.3 - Minutes of the election of employees’ representatives in IFIN-HH
Annex 1.4 - Form recording the number of votes obtained by the candidates
Annex 1.5 - List of Employees
Annex 1.6 - Application for submitting the candidacy for the mandate of employees’ representative in IFIN-HH | Editable version .docx