Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering

Open positions

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA "HORIA HULUBEI" (IFIN-HH), CU SEDIUL IN MAGURELE, JUD. ILFOV, INVITĂ CANDIDATURI PENTRU UN POST DE ASISTENT POST-DOCTORAL DE CERCETARE ÎN DOMENIUL STELELOR NEUTRONICE.


POSTDOCTORAL RESEARCH POSITION AT NUCLEAR PHYSICS DEPARTMENT

The Nuclear Physics Department of the “Horia Hulubei” National Institute for Research and Development in Physics and Nuclear Engineering in Bucharest, Romania invites applications for a postdoctoral research position in the field of neutron stars. The position is for 24 months with a start date preferably before January 15, 2025 (flexible).

The candidate must have a PhD degree (or equivalent) in theoretical nuclear or astro- physics, established track record in neutron star physics and excellent computational skills. The successful applicant will join the group of Dr. Raduta and Dr. Beznogov and pursue research in one of the following subjects: equations of state, crust formation and crystallization, non-equilibrium neutrino processes, transport properties.

The position offers a competitive salary and social benefits.
Applications should be send via email to adriana.raduta[at]gmail.com and mikhail.beznogov[at]nipne.ro with a topic "Postdoc Application - Last Name". They must contain the following list of documents in PDF format: cover letter (2 pages maximum), curriculum vitae and research statement (each 3 pages maximum), list of publications. Two recommendation letters should also be sent to the above e-mail addresses.

The review of applications will start as soon as they are received.


ASISTENT POST-DOCTORAL DE CERCETARE ÎN CADRUL DEPARTAMENTUL FIZICĂ NUCLEARĂ

Departamentul de Fizică Nucleară al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” din București, România, invită candidaturi pentru un post de Asistent post-doctoral de cercetare în domeniul stelelor neutronice. Poziția este pentru 24 de luni cu o dată de începere, de preferință înainte de 15 ianuarie 2025 (flexibil).

Candidatul trebuie să aibă o diplomă de doctorat (sau echivalent) în teoretică nucleară sau astrofizică, un istoric stabilit în fizica stelelor neutronice și abilități excelente de calcul. Solicitantul câștigător se va alătura grupului Dr. Raduta și Dr. Beznogov și va continua cercetări în unul dintre următoarele subiecte: ecuații de stare, formarea și cristalizarea crustei, procese neutrino de neechilibru, proprietăți de transport.

Poziția oferă un salariu competitiv și beneficii sociale.
Aplicațiile trebuie trimise prin e-mail la adriana.raduta[at]gmail.com și mikhail.beznogov[at]nipne.ro cu un subiect „Cerere Postdoc – Nume”. Acestea trebuie să conțină următoarea listă de documente în format PDF: scrisoare de intenție (maximum 2 pagini), curriculum vitae și declarație de cercetare (fiecare maxim 3 pagini), lista publicațiilor. Două scrisori de recomandare ar trebui trimise la adresele de e-mail de mai sus.

Examinarea cererilor va începe imediat ce sunt primite.


Contact
 • Announcement document
 • Adriana Raduta - adriana.raduta[at]gmail.com
 • Mikhail Beznogov - mikhail.beznogov[at]nipne.ro

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA "HORIA HULUBEI" (IFIN-HH), CU SEDIUL IN MAGURELE, JUD. ILFOV, ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT POST-DOCTORAL DE CERCETARE IN CADRUL DEPARTAMENTULUI FIZICA TEORETICA

Tematica postului:

Dinamica corelatiilor cuantice in sisteme gaussiene deschise markoviene si non-markoviene si aplicarea lor la protocoale de informatie cuantica si termodinamica cuantica.

Documents

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA "HORIA HULUBEI" (IFIN-HH), CU SEDIUL IN MAGURELE, JUD. ILFOV, ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA A 2 (DOUA) POSTURI DE ASISTENT POST-DOCTORAL DE CERCETARE IN CADRUL DEPARTAMENTULUI FIZICA NUCLEARA.

Tematica posturilor:


 • Masuratori absolute de sectiuni de reactie de interes astrofizic;
 • Caracterizarea fizico-chimica a materialelor radioactive si nucleare in criminalistica nucleara si pentru sistemul de garantii nucleare.

Atributiile celor doua posture vor consta in: implementarea si pregatirea de experiente si masuratori, participarea la efectuarea lor; stapanirea uneltelor necesare pentru efectuarea de calcule analitice complexe si simulari de tip Monte Carlo; analiza si implementatea datelor experimentale provenite din experimente.

Documents
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH), cu sediul in Magurele, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi in domeniul fizica si inginerie nucleara si domenii conexe.

9 POSTURI CERCETATOR STIINTIFIC GR. III - CERCETARE APLICATIVA

DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARA (DFN) – 3 POSTURI
1 POST - Cercetări aplicative și interdisciplinare folosind fascicule de ioni accelerate
Descriere:
 • Caracterizări de materiale (determinarea stoichiometriei, profilul de adâncime al elementelor constituente, etc.) folosind ansamblul de tehnici IBA cu fascicule de ioni accelerați, cu aplicații în fizica materialelor;
 • Studiul modificărilor microstructurale induse prin iradiere cu fascicule de ioni accelerați în ceramici nucleare cu aplicații în gestionarea deșeurilor nucleare;
 • Studiul inducerii de defecte și a refacerii structurilor cristaline (recristalizări atermice) prin iradiere cu fascicule de ioni accelerați în monocristale cu aplicații în industria semiconductorilor;

1 POST - Cercetări aplicative și interdisciplinare folosind fascicule de ioni accelerate si/sau fascicule de neutroni
Descriere:
 • Caracterizări de materiale si bio-materiale folosind ansamblul de tehnici IBA cu fascicule de ioni accelerați, precum si metodele care utilizeaza raze X si/sau neutroni cu aplicații în fizica materialelor si biologie structurala;
 • Dezvoltarea de instrumentatie dedicata caracterizarii materialelor folosind simulari Monte Carlo;

1 POST - Dezvoltarea de tehnici si metodologii pentru obtinerea tintelor imbogatite izotopice folosite in experimente de fizica nucleara
Descriere:
 • Prepararea de ținte îmbogățite izotopic (straturi subțiri) pentru experimente de fizică nucleară prin metode de depunere fizica in stare de vapori (PVD), laminare, presare mecanică, etc.;
 • Investigarea parametrilor țintelor obținute folosind un ansamblu de tehnici (SEM, EDX, XRD, RBS, etc.) în vederea îmbunătățirii performanțelor acestora și satisfacerea exigentelor experimentale;
 • Dezvoltarea de noi metodologii pentru obținerea de ținte izotopice din materiale care își schimba proprietățile fizico-chimice in mediul ambiental;
 • Studiul inducerii de defecte în structuri cristaline prin iradiere monocristale in flux de neutroni, cu aplicații în industria semiconductorilor;

DEPARTAMENT RADIOIZOTOPI SI METROLOGIA RADIATIILOR – 1 POST
Cercetari avansate in domeniul tehnicilor numerice cu aplicatie in metrologia radiatiilor ionizante; dezvoltare de modele virtuale precise ale sistemelor de detectie
Descriere:
Postul se incadreaza in Strategia Departamentului Radioizotopi si Metrologia Radiatiilor (DRMR), Directia de cercetare “D1. Digitalizare si tehnici de imprimare 3D”, si presupune urmatoarele obiective:
 • dezvoltarea de noi modele virtuale precise ale sistemelor de detectie;
 • perfectionarea continua a modelelor virtuale dezvoltate in cadrul departamentului;

DEPARTAMENT FIZICA VIETII SI MEDIULUI – 1 POST
Risc si securitate
Descriere:
Abordarea holistica (modelare, simulare, vizualizare) a problematicii evaluarii efectelor fizice, biologice si de mediu al evenimentelor disruptive naturale, provocate de om sau intentionate, in vederea pregatirii si raspunsului la urgente – in principal urgente radiologice si nucleare, cu extindere in domeniul chimic si NATECH (Natural Hazards Triggering Technological Accidents); abordari actuale asupra conceptelor de securitate – rezilienta societala si a sistemelor tehnice, problematica infrastructurilor si entitatilor critice, sisteme complexe interconectate, amenintari hibride; utilizarea tehnologiilor informatice de actualitate in problematica riscului si securitatii (e.g. machine learning, ‘digital twins’, etc.)

DEPARTAMENT FIZICA NUCLEARA APLICATA – 2 POSTURI
1 POST - Cercetari privind dezvoltarea medicamentelor radiofarmaceutice.
Descriere:
Obținerea și caracterizarea fizico-chimică a radioizotopilor de interes medical produși la ciclotronul TR-19

1 POST - Caracterizarea structurii și a compoziției elementare a materialelor utilizând fascicule de electroni.
Descriere:
Studii folosind microscopia electronică de baleiaj si spectroscopia de raze X cu dispersie de energie pe materiale avansante și artefacte (patrimoniu cultural).

DEPARTAMENT IRADIERI TEHNOLOGICE – IRASM – 1 POST
Iradieri tehnologice industriale si incercari mecanice pentru polimeri sintetici si biomateriale.
Descriere:
Iradieri tehnologice: sterilizare cu radiatii gamma pentru dispozitive medicale si produse farmaceutice, decontaminare microbiana pentru materii prime si produse farmaceutice si alimentare; tratamente cu radiatii ionizante pentru conservarea parimoniului cultural;
Studiul efectelor iradierii cu radiatii ionizante asupra materialelor; calificarea materialelor la iradierea cu radiatii ionizante si alte aplicatii din domenii conexe;

DEPARTAMENT MANAGEMENTUL DESEURILOR RADIOACTIVE – 1 POST
Cercetări privind dezvoltarea de tehnici şi metodologii de caracterizare radiologică şi eliberare de sub regimul de autorizare a materialelor, clădirilor şi amplasamentelor cu aplicare în dezafectarea instalaţiilor nucleare/radiologice şi managementul deşeurilor radioactive.
Descriere:
 • caracterizări radiologice detaliate pe sisteme şi structuri aferente instalaţiilor nucleare /radiologice în vederea modernizării sau dezafectării acestora;
 • metodologii de măsurare a radioactivităţii de nivel scăzut al materialelor rezultate din activităţi autorizate în domeniul nuclear în vederea eliberării acestora de sub regimul de autorizate
 • caracterizări radiologice finale ale amplasamentelor dezafectate în vederea scoaterii acestora de sub regimul de autorizare


Documents

POSTDOCTORAL RESEARCH POSITION AT NUCLEAR PHYSICS DEPARTMENT

The Nuclear Physics Department of the National Institute of Nuclear Physics and Engineering in Bucharest, Romania invites applications for a postdoctoral research position in the field of neutron stars. The position is for 24 months with a start date preferably before September 1st, 2024 (flexible).

The candidate must have a PhD degree (or equivalent) in theoretical nuclear or astro- physics, established track record in neutron star physics and excellent computational skills. The successful applicant will join the group of Dr. Raduta and Dr. Beznogov and pursue research in one of the following subjects: equations of state, crust formation & crystallization, non-equilibrium neutrino processes, transport properties.

The position offers a competitive salary and social benefits.

Applications should be send via email to adriana.raduta[at]gmail.com and mikhail.beznogov[at]nipne.ro with a topic "Postdoc Application - Last Name". They must contain the following list of documents in PDF format: cover letter (2 pages maximum), curriculum vitae and research statement (each 3 pages maximum), list of publications. Two recommendation letters should also be sent to the above e-mail addresses.

Contact: Adriana R. Raduta, Mikhail Beznogov
Deadline: 31st March 2024. The review of applications will start as soon as they are received.

ASISTENT POST-DOCTORAL DE CERCETARE ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI FIZICĂ NUCLEARĂ

Departamentul de Fizică Nucleară a Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară din București, România invită candidaturi pentru un post de Asistent post-doctoral de cercetare în domeniul stelelor neutronice. Poziția este pentru 24 de luni cu o dată de începere, de preferință înainte de 1 septembrie 2024 (flexibil).

Candidatul trebuie să aibă o diplomă de doctorat (sau echivalent) în teoretică nucleară sau astrofizică, un istoric stabilit în fizica stelelor neutronice și abilități excelente de calcul. Solicitantul câștigător se va alătura grupului Dr. Raduta și Dr. Beznogov și va continua cercetări în unul dintre următoarele subiecte: ecuații de stare, formarea și cristalizarea crustei, procese neutrino de neechilibru, proprietăți de transport.

Poziția oferă un salariu competitiv și beneficii sociale.

Aplicațiile trebuie trimise prin e-mail la adriana.raduta[at]gmail.com și mikhail.beznogov[at]nipne.ro cu un subiect "Cerere Postdoc – Nume". Acestea trebuie să conțină următoarea listă de documente în format PDF: scrisoare de intenție (maximum 2 pagini), curriculum vitae și declarație de cercetare (fiecare maxim 3 pagini), lista publicațiilor. Două scrisori de recomandare ar trebui trimise la adresele de e-mail de mai sus.

Contact: Adriana R. Raduta, Mihail Beznogov
Termen limită: 31 martie 2024. Examinarea cererilor va începe imediat ce sunt primite.

UN POST DE ASISTENT POST-DOCTORAL DE CERCETARE IN CADRUL DEPARTAMENTULUI FIZICA NUCLEARA APLICATA

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH), cu sediul in Magurele, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Asistent post-doctoral de cercetare in cadrul Departamentului Fizica Nucleara Aplicata

Tematica postului: Proiectarea si dezvoltarea unui dispozitiv experimental pentru caracterizarea materialelor avansate, bazat pe metoda ToF-ERDA.

Documents

UN POST DE DIRECTOR SUBUNITATE ELI-NP

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH), cu sediul in Magurele, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de DIRECTOR SUBUNITATE ELI-NP
Documents

UN POST DE MUNCITOR CALIFICAT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI UTILITĂŢI ŞI ADMINISTRATIV

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH), cu sediul in Magurele, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat in cadrul COMPARTIMENTULUI UTILITĂŢI ŞI ADMINISTRATIV
Documents
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH), cu sediul in Magurele, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi in domeniul fizica si inginerie nucleara si domenii conexe.

8 POSTURI DE CERCETATOR STIINTIFIC GR. I din care:


  DEPARTAMENT FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE (DFPE) - 2 POSTURI - Fizica ciocnirilor ultrarelativiste în experimentul ATLAS de la LHC
  Măsurători de precizie ale parametrilor Modelului Standard; Studiul proceselor exotice dincolo de Modelul Standard; Studiul fenomene specifice ciocnirilor ultrarelativiste; Simulări Monte Carlo; Dezvoltări de metode și algoritmi de analiză și reconstrucție a datelor; Studii comparative între datele experimentale și predicțiile modelelor teoretice.
  DEPARTAMENT FIZICA VIETII SI MEDIULUI – 3 POSTURI 1 POST - Biofizica celulara si moleculara.
  Studii de biofizica membranelor; studiul efectului factorilor fizici, chimici sau biologici la nivelul membranelor lipidice (naturale sau model); evaluarea eficienței compușilor cu efect antimicrobian si/sau anticancerigeni sisteme model sau in vitro (2D si 3D), și radiobiofizica celulară in vitro.
  1 POST - Radiobiologie si biologie celulara si moleculara.
  Descriere: Radiosensibilizarea celulelor tumorale cu nanoparticule si inhibitori ai repararii ADN; efecte directe si indirecte in urma tratamentului cu agenti genotoxici/radiofarmaceutice; rolul efectului bystander in radioterapie si radioprotectie; comunicare intracelulara si intercelulara;
  1 POST - Modelarea matematica a transferului radionuclizilor in mediu
  Descriere: Estimarea riscului radiologic al emisiilor accidentale/incidentale ale tritiului si radiocarbonului; radioecologia tritiului si radiocarbonului ; Meteorologie nucleara - sistem de avertizare timpurie cu limita de atentie joasa bazat pe rata dozei gama ambientale
  DEPARTAMENT FIZICA TEORETICA – 2 POSTURI 1 POST - Fizica Nucleara Teoretica
  Descriere: Studiul teoretic al structurii nucleului atomic, dezvoltarea de modele teoretice asociate, studii corelate de structura nucleara si astrofizica.
  1 POST - Fizica Particulelor Elementare și a Ionilor Grei
  Descriere: Implementarea si dezvoltarea de metode statistice avansate pentru descrierea proceselor fizice care apar in ciocniri de ioni grei si de protoni la energii inalte, si a distribuțiilor de hadroni rezultate in urma acestora.
  DEPARTAMENT FIZICA NUCLERA APLICATA – 1 POST - Aplicații ale fasciculelor de ioni accelerați în știința materialelor. 1 POST - Fizica Nucleara Teoretica
  Descriere: Studiul aspectelor fundamentale și aplicate ale dinamicii defectelor induse de fasciculele de ioni accelerați, cu accent pe modul în care aceste procese pot fi controlate pentru a adapta funcționalitatea și proprietățile materialelor complexe.

16 POSTURI CERCETATOR STIINTIFIC GR. III din care:


7 POSTURI CERCETARE FUNDAMENTALA

  DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ (DFN) - 4 POSTURI
  2 POSTURI - Studiul structurii nucleare
  Descriere: Grupul de spectroscopie gamma desfasoara activitati de cercetare experimentale utilizand metodele spectroscopiei gamma la acceleratorul TANDEM 9MV al IFIN-HH dar si in cadrul colaborarilor international (ISOLDE@CERN, HISPEC-DESPEC@FAIR, FIPPS@ILL, JYFL Finlanda, LNL-INFN Italia)
  2 POSTURI - Studiul reactiilor nucleare
  Descriere: Grupul de reactiii nucleare desfasoara activitati de cercetare experimentala folosind metodele spectroscopiei nucleare pentru determinarea de sectiuni eficace de reactie utilizand acceleratorul TANDEM 9MV dar si in cadrul colaborarilor internationale (NTOF@CERN, GELINA@EC-JRC Geel, NFS@GANIL, iTHEMBA Labs SA).
  DEPARTAMENT FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE (DFPE) - 3 POSTURI
  1 POST - Studii de dezintegrare si productie la LHCb.
  Descriere: Dezvoltări experimentale specifice proiectului LHCb, în primii ani cu precădere programul științific asociat poziției va include eșantioanele de date ce corespund luminozităților integrate de 10, 40 si 250 fb-1; analize ale datelor, dezvoltare de software pentru trigger-ul LHCb, dezvoltare de software si de metode de analiza a datelor; propunerea de noi studii de producție si dezintegrare la LHCb; recenzii pentru articole si analize propuse de colaborare; suport tehnic pentru achiziția de date; studii ale proceselor implementate în generatorii Monte Carlo de ciocniri de protoni sau ioni folosind generatorii MC utilizați la CERN pentru simularea de coliziuni la 13-14 TeV.
  1 POST - Studiul fizicii particulelor dincolo de Modelul Standard în experimentul ATLAS de la LHC
  Descriere: Dezvoltări experimentale specifice proiectului ATLAS, în primii ani cu precădere analiza datelor experimentale colectate de detectorul ATLAS în urma interacțiilor proton-proton de la LHC, urmând subiectele studiate în cadrul grupului ATLAS din DFPE; dezvoltarea de aplicații software pentru analiza datelor și generarea Monte Carlo; studiul bozonilor scalari dublu încărcați H±; studiul fenomenologiei BSM în cadrul modului see-saw.
  1 POST - Analiză de date și simulări MC și studiul metodelor de măsurare a electronilor și fotonilor în experimentul ATLAS de la LHC
  Descriere: Dezvoltări experimentale specifice proiectului ATLAS, în primii ani cu precădere dezvoltarea de aplicații software pentru analiza datelor și generarea Monte Carlo; studiul metodologiei de determinare a eficienței de identificare a electronilor și a selecției izolării; studiul îmbunătățirii eficienței de măsurare a fotonului; studiul factorilor determinanți pentru a corectarea simulării detectorului; studiul acurateței privind compararea cu măsurătorile experimentale.
  9 POSTURI CERCETARE APLICATIVA

  DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARA (DFN) – 3 POSTURI
  1 POST - Cercetări aplicative și interdisciplinare folosind fascicule de ioni accelerate
  Descriere: Caracterizări de materiale (determinarea stoichiometriei, profilul de adâncime al elementelor constituente, etc.) folosind ansamblul de tehnici IBA cu fascicule de ioni accelerați, cu aplicații în fizica materialelor; •Studiul modificărilor microstructurale induse prin iradiere cu fascicule de ioni accelerați în ceramici nucleare cu aplicații în gestionarea deșeurilor nucleare; •Studiul inducerii de defecte și a refacerii structurilor cristaline (recristalizări atermice) prin iradiere cu fascicule de ioni accelerați în monocristale cu aplicații în industria semiconductorilor;
  1 POST - Cercetări aplicative și interdisciplinare folosind fascicule de ioni accelerate si/sau fascicule de neutroni
  Descriere: •Caracterizări de materiale si bio-materiale folosind ansamblul de tehnici IBA cu fascicule de ioni accelerați, precum si metodele care utilizeaza raze X si/sau neutroni cu aplicații în fizica materialelor si biologie structurala; •Dezvoltarea de instrumentatie dedicata caracterizarii materialelor folosind simulari Monte Carlo
  1 POST - Dezvoltarea de tehnici si metodologii pentru obtinerea tintelor imbogatite izotopice folosite in experimente de fizica nucleara
  Descriere: •Prepararea de ținte îmbogățite izotopic (straturi subțiri) pentru experimente de fizică nucleară prin metode de depunere fizica in stare de vapori (PVD), laminare, presare mecanică, etc.; •Investigarea parametrilor țintelor obținute folosind un ansamblu de tehnici (SEM, EDX, XRD, RBS, etc.) în vederea îmbunătățirii performanțelor acestora și satisfacerea exigentelor experimentale; •Dezvoltarea de noi metodologii pentru obținerea de ținte izotopice din materiale care își schimba proprietățile fizico-chimice in mediul ambiental; •Studiul inducerii de defecte în structuri cristaline prin iradiere monocristale in flux de neutroni, cu aplicații în industria semiconductorilor;
  DEPARTAMENT RADIOIZOTOPI SI METROLOGIA RADIATIILOR – 1 POST - Cercetari avansate in domeniul tehnicilor numerice cu aplicatie in metrologia radiatiilor ionizante; dezvoltare de modele virtuale precise ale sistemelor de detectie
  Descriere: Postul se incadreaza in Strategia Departamentului Radioizotopi si Metrologia Radiatiilor (DRMR), Directia de cercetare “D1. Digitalizare si tehnici de imprimare 3D”, si presupune urmatoarele obiective: - dezvoltarea de noi modele virtuale precise ale sistemelor de detectie; - perfectionarea continua a modelelor virtuale dezvoltate in cadrul departamentului
  DEPARTAMENT FIZICA COMPUTATIONALA SI TEHNOLOGII INFORMATIONALE - 1 POST - Implementarea tehnologiilor si metodelor de invatare automata si Big Data in fizica computationala
  Descriere: Dezvoltarea de metodologii, algoritmi si aplicatii software de calcul avansat, extinderea aplicării tehnologiilor Cloud si de gestiune a volumelor mari de date (Big Data), pentru prelucrarea si analiza datelor experimentale din domeniul subatomic si pentru interpretarea datelor furnizate de infrastructuri SCADA pentru facilitati de cercetare.
  DEPARTAMENT FIZICA VIETII SI MEDIULUI – 1 POST - Risc si securitate
  Descriere: Abordarea holistica (modelare, simulare, vizualizare) a problematicii evaluarii efectelor fizice, biologice si de mediu al evenimentelor disruptive naturale, provocate de om sau intentionate, in vederea pregatirii si raspunsului la urgente – in principal urgente radiologice si nucleare, cu extindere in domeniul chimic si NATECH (Natural Hazards Triggering Technological Accidents); abordari actuale asupra conceptelor de securitate – rezilienta societala si a sistemelor tehnice, problematica infrastructurilor si entitatilor critice, sisteme complexe interconectate, amenintari hibride; utilizarea tehnologiilor informatice de actualitate in problematica riscului si securitatii (e.g. machine learning, ‘digital twins’, etc.)
  DEPARTAMENT FIZICA NUCLEARA APLICATA – 2 POSTURI
  1 POST - Cercetari privind dezvoltarea medicamentelor radiofarmaceutice.
  Descriere: Obținerea și caracterizarea fizico-chimică a radioizotopilor de interes medical produși la ciclotronul TR-19
  1 POST - Caracterizarea structurii și a compoziției elementare a materialelor utilizând fascicule de electroni.
  Descriere: Studii folosind microscopia electronică de baleiaj si spectroscopia de raze X cu dispersie de energie pe materiale avansante și artefacte (patrimoniu cultural).
  DEPARTAMENT IRADIERI TEHNOLOGICE – IRASM – 1 POST - Iradieri tehnologice industriale si incercari mecanice pentru polimeri sintetici si biomateriale.
  Descriere: Iradieri tehnologice: sterilizare cu radiatii gamma pentru dispozitive medicale si produse farmaceutice, decontaminare microbiana pentru materii prime si produse farmaceutice si alimentare; tratamente cu radiatii ionizante pentru conservarea parimoniului cultural; Studiul efectelor iradierii cu radiatii ionizante asupra materialelor; calificarea materialelor la iradierea cu radiatii ionizante si alte aplicatii din domenii conexe;
Documents

CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC SI RESURSE UMANE - REPUBLICAT CA URMARE A ERORII ANUNTULUI DIN DATA DE 07.11.2023


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH), cu sediul in Magurele, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a unui POST DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC SI RESURSE UMANE - REPUBLICAT CA URMARE A ERORII ANUNTULUI DIN DATA DE 07.11.2023
Documents
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH), cu sediul in Magurele, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi in domeniul fizica si inginerie nucleara si domenii conexe.

9 POSTURI DE CERCETATOR STIINTIFIC, DIN CARE:


6 POSTURI CERCETARE FUNDAMENTALA

  DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ (DFN) - 2 POSTURI - Astrofizica nucleara
  Descriere: metode generale de fizica nucleara pentru astrofizica; formarea elementelor chimice in Univers; capacitați / instalații specifice ale IFIN-HH pentru cercetări de astrofizică nucleară.
  DEPARTAMENT FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE (DFPE) - 3 POSTURI 1 post - Simulare, achiziție si analiza de date in cadrul colaborărilor cu CERN si FAIR
  Descriere: Dezvoltări experimentale specifice proiectului LHCb, in primii ani cu precădere dezvoltarea de software de simulare, reconstrucție și analiza datelor, participarea la testele in fascicul. In particular, in primii ani, se va participa la experimentale de la calorimetrul HASC al experimentului NA62; participarea la testele in fascicul sau cu raze cosmice ale NA62 la CERN; dezvoltarea de software pentru sistemul de control al sub-detectorului STT din componenta experimentului PANDA de la FAIR.
  1 post - Studierea performantelor sistemului NSW Trigger Processor ATLAS Phase-II Upgrade și studiul fenomenelor fizice noi folosind metode de învățare automată de prelucrare a datelor
  Descriere: Dezvoltări experimentale specifice proiectului ATLAS, in primii ani cu precădere dezvoltări experimentale specifice proiectului ATLAS, in primii ani cu precădere dezvoltarea de aplicații software pentru generarea Monte Carlo a unor procese fizice ce au loc în ciocniri proton-proton la energiile accesibile la LHC, studierea performantelor sistemului NSW Trigger Processor ATLAS Phase-II Upgrade și studiul fenomenelor fizice noi folosind metode de învățare automată (Machine Learning) de prelucrare a datelor.
  1 post - Dezvoltări software în experimentul ATLAS: core-software și aplicații software pentru simularea detectorilor cu gaz
  Descriere: Dezvoltări experimentale specifice proiectului ATLAS, in primii ani cu precădere dezvoltări experimentale specifice proiectului ATLAS, in primii ani cu precădere studiul semnalelor de existență a fenomenelor fizice noi prezise de modelele teoretice care extind Modelul Standard al particulelor elementare (BSM), dezvoltări și mentenanță pentru core-software în experimentul ATLAS; aplicații software pentru simularea detectorilor cu gaz.
  DEPARTAMENT FIZICĂ TEORETICĂ (DFT) - 1 POST - Teoria Informației Cuantice
  Descriere: Studiul corelațiilor cuantice in sisteme de variabile continue; simularea, cuantificarea si dinamica corelatiilor cuantice in sisteme cuantice deschise.
3 POSTURI CERCETARE APLICATIVA

  DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARA (DFN) - 1 POST - Aplicații ale spectroscopiei nucleare in studii de mediu
  Descriere: Determinarea geocronologiei probelor de mediu prin metoda datării cu 14C; analiza elementală prin metoda fluorescenței de raze X; determinarea radionuclizilor artificiali (236U, 239Pu, 240Pu și 241Pu) in probe de mediu prin metoda AMS
  DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ APLICATA (DFNA) - 2 POSTURI - Aplicații ale metodelor de fizica nucleara
  Descriere: experimente cu fascicule de radiații (raze X și fascicule accelerate de ioni) pentru caracterizarea patrimoniului cultural; utilizarea fasciculelor de ioni accelerați în aplicații medicale.
Documents

7 POSTURI CERCETATOR STIINTIFIC GR. II din care:


  DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ (DFN) - 1 POST - Ținte pentru fizica nucleara.
  Descriere: dezvoltarea de tehnici si metodologii pentru obținerea țintelor îmbogățite izotopice folosite in experimente de fizica nucleara; dezvoltarea de materiale inovative pentru aplicații ale tehnicilor nucleare (securitate nucleara).
  DEPARTAMENT FIZICĂ TEORETICĂ (DFT) - 3 POSTURI - Fizica Nucleara Teoretica
  Descriere: studiul proprietăților de structura si dinamica ale nucleelor atomice, reacții nucleare, coduri numerice in fizica nucleara.
  DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ APLICATĂ (DFNA) - 1 POST - Cercetare preclinică și translațională în dezvoltarea medicamentelor radiofarmaceutice.
  Descriere: aplicații ale radiochimiei și radiofarmaciei în medicina nucleară pentru imagistică și radioterapie sistemică; producerea de radioizotopi medicali tradiționali și emergenți.
  DEPARTAMENT MANAGEMENT DEȘEURI RADIOACTIVE (DMDR) - 1 POST - Cercetări și studii privind dezvoltarea de metode, metodologii si tehnologii de caracterizare radiologică a materialelor radioactive
  Descriere: metodologii şi tehnologii de caracterizare radiologică a materialelor contaminate / activate; metode de spectrometrie gama pentru măsurarea probelor de volum mare / discriminarea suprafeţelor necontaminate şi a suprafeţelor contaminate cu nivel scăzut de activitate.
  DEPARTAMENT IRADIERI TEHNOLOGICE (IRASM) - 1 POST - Chimia proceselor de interacție a radiațiilor ionizante cu materia
  Descriere: chimia proceselor de interacție a radiațiilor ionizante cu materia si sinergii cu nanotehnologii; tratament cu radiații ionizante pentru conservarea patrimoniului cultural si radiopolimerizare; calificarea materialelor la iradierea cu radiații ionizante si alte aplicații din domenii conexe; studiul efectelor iradierii cu radiații ionizante asupra materialelor si analize compoziționale.
Documents

3 POSTURI INGINER DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ GR. I


  DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ APLICATĂ (DFNA) - 1 post - Circuite si sisteme electronice pentru acceleratori de particule
  Descriere: proiectare, simulare si realizare prototipuri pentru subansamblurile electronice ale unui accelerator de tip cyclotron; activități de proiectare si control pentru sisteme de radiofrecvență utilizate in acceleratori de particule (generatoare de semnal, sisteme LLRF, amplificatoare RF de putere), electronica de putere (surse de curent de precizie ridicata, surse de tensiune);
  DEPARTAMENT IRADIERI TEHNOLOGICE (IRASM) - 1 post - Iradieri tehnologice industriale si tratamente de conservare a patrimoniului cultural, caracterizare fizico-chimica a materialelor, transfer tehnologic si transfer de cunoștințe.
  Descriere: iradieri tehnologice: sterilizare cu radiații gamma pentru dispozitive medicale si produse farmaceutice, decontaminare microbiana pentru materii prime si produse farmaceutice si alimentare; tratament cu radiații ionizante pentru conservarea parimoniului cultural; calificarea materialelor la iradierea cu radiații ionizante si alte aplicații din domenii conexe; fizica si chimia proceselor de interacție a radiațiilor ionizante cu materia; studiul efectelor iradierii cu radiatii ionizante asupra materialelor; transfer tehnologic si transfer de cunoștințe pentru implementarea iradierilor tehnologice in procese de fabricație.
  ELI-NP – 1 post - Echipamente pentru experimente cu laser de mare putere
  Descriere: dezvoltarea instalațiilor experimentale dedicate interacțiunii laser - plasmă și diagnozei particulelor accelerate în cadrul programului experimental dedicat accelerării ionilor cu lasere de mare intensitate
Documents

9 POSTURI INGINER DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ GR II


  DEPARTAMENT FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE (DFPE) - 3 POSTURI
  1 post - Dezvoltare tehnologica in cadrul programelor de Upgrade si Mentenanță de la LHCb CERN
  Descriere: Dezvoltări experimentale specifice proiectului LHCb, in primii ani cu precădere propunerea si implementarea de soluții tehnice pentru sisteme de achiziție de date si standuri de test de circuite integrate; testare la CERN pentru sistemele si senzorii propuși in LHCb-Upgrade, propunerea si suportul unor campanii de test ale unor echipamente electronice si a unor tehnologii de circuite integrate in condiții speciale de mediu, proiectarea si implementarea de noi sisteme electronice pentru programele proiectelor LHCb-Romania, NUCLEU IFIN-HH sau a altor proiecte viitoare.
  1 post - Dezvoltare tehnologica in cadrul programelor de Upgrade si Mentenanță de la LHCb CERN
  Descriere: Dezvoltări experimentale specifice proiectului LHCb, in primii ani cu precădere studii de fezabilitate si propunerea de soluții tehnice pentru detecția fotonilor Cerenkov de la LHCb-RICH; noi sisteme de detecție a fotonilor utilizând diverși senzori de fotoni (Photon Counters); noi standuri de test de dispozitive optoelectronice si de sisteme de detecție - inclusiv pentru patentare; studii de detecție si senzori dedicați programelor LHCb si altor experimente din domeniu HEP; studii de îmbătrânire a senzorilor si testarea senzorilor in regim de funcționare dincolo de specificațiile date de producător sau la limita acestora; participarea la reconstrucția, reoptimizarea si calibrarea detectorului LHCb la CERN in fazele de upgrade pana in 2034 sau dincolo de acesta data (LHC RUN5-RUN6).
  1 post - Design și dezvoltare de software și embedded systems cu aplicații pentru sisteme și rețele de comunicații, sisteme de achiziție de date, sisteme distribuite de control automat și sisteme de testare și inspecție in experimentul
  Descriere: Dezvoltări experimentale specifice proiectului ATLAS, in primii ani cu precădere design și dezvoltare de: embedded systems – Zynq, Versal etc., sisteme și rețele de comunicații – RDMA; sisteme de achiziție de date – FELIX, sisteme distribuite de control automat – DCS (Detector Control Systems); sisteme de testare și inspecție – testarea de chip-uri; evaluarea de baze de date de serii de timp etc., coordonarea studenților in vederea elaborării licențelor si dizertațiilor masterale; participare in activități outreach.
  DEPARTAMENT RADIOIZOTOPI ȘI METROLOGIA RADIAȚIILOR (DRMR) - 2 POSTURI
  1 post - Cercetări inovative si transfer tehnologic in metrologia radiațiilor ionizante; dezvoltare de tehnici si sisteme de detectie cu grad ridicat de precizie si exactitate. Descriere: Postul se încadrează in Strategia Departamentului Radioizotopi si Metrologia Radiatiilor (DRMR), Directia de cercetare “D2. Metrologia Radiatiilor Ionizante”, si presupune urmatoarele obiective: -dezvoltarea de noi tehnici si sisteme de detecție cu grad ridicat de precizie si exactitate; -perfecționarea continua a tehnicilor si sistemelor de detecție existente in cadrul departamentului
  1 post - Inovație si transfer tehnologic in radiochimie si in ingineria chimica; dezvoltare de tehnici si sisteme avansate de separare, filtrare si purificare
  Descriere:Postul se încadrează in Strategia Departamentului Radioizotopi si Metrologia Radiatiilor (DRMR), Directia de cercetare “D3. Managementul tritiului”, si presupune urmatoarele obiective: -dezvoltarea de noi tehnici si sisteme avansate de separare, filtrare si purificare; -perfecționarea continua a tehnicilor de separare, filtrare si purificare existente in cadrul departamentului.
  DEPARTAMENT MANAGEMENT DEȘEURI RADIOACTIVE (DMDR) - 2 POSTURI
  1 post - Tehnici şi metodologii de caracterizare radiologică şi eliberare de sub regimul de autorizare a materialelor, clădirilor şi amplasamentelor cu aplicare în dezafectarea instalaţiilor nucleare/radiologice şi managementul deşeurilor radioactive
  Descriere: caracterizări radiologice detaliate pe sisteme şi structuri aferente instalațiilor nucleare/radiologice în vederea modernizării sau dezafecarii acestora; metodologii de măsurare a radioactivității de nivel scăzut a materialelor rezultate din activităţi autorizate în domeniul nuclear în vederea eliberării acestora de sub regimul de autorizare; caracterizări radiologice finale a amplasamentelor dezafectate în vederea scoaterii acestora de sub regimul de autorizare
  1 post - Tehnici şi tehnologii de depozitare a deșeurilor radioactive, soluţii de închidere şi de monitorizare post-inchidere a depozitelor de deşeuri radioactive de joasă şi medie activitate.
  Descriere: cercetări avansate asupra matricilor de beton în timp şi în diferite medii propice depozitării deşeurilor radioactive; studii geologice privind caracterizarea mediului geologic în care sunt amplasate depozite de deşeuri radioactive condiţionate; îmbunătăţirea continuă a metodelor de reducere a volumului deşeurilor radioactive în vederea condiţionării şi depozitarii; cercetări privind soluţiile tehnice/bariere inginereşti utilizate la închiderea finală depozitelor de deşeuri radioactive de joasă şi medie activitate; urmărirea în timp a comportării geomembranelor utilizate ca materiale impermeabile la închiderea finală depozitelor de deşeuri radioactive; modelarea de sisteme de închidere performante a depozitelor de deşeuri radioactive din punct de vedere al stabilităţii, impermeabilizării, intruziunii umane şi animale, etc; dezvoltarea de programe de monitorizare post-inchidere a depozitelor de deşeuri radioactive de joasă şi medie activitate;
  DEPARTAMENT IRADIERI TEHNOLOGICE (IRASM) - 1 POST - Chimia proceselor de interactie a radiatiilor ionizante cu materia, calificarea materialelor la iradierea cu radiatii ionizante, sinteza organica si dezvoltarea de metode instrumentale de analiza fizico-chimica.
  Descriere: calificarea materialelor la iradierea cu radiatii ionizante si alte aplicatii din domenii conexe; chimia proceselor de interactie a radiatiilor ionizante cu materia si sinergii cu chimia verde; Studiul efectelor iradierii cu radiatii ionizante asupra materialelor. modelare numerica pentru iradieri cu radiatii ionizante; dezvoltarea de metode instrumentale de analiza pentru testarea de produse medico-farmaceutice; (substante active farmaceutice, suplimente alimentare, dispozitive medicale, biomateriale) precum si pentru alte materiale de interes in criminalistica nucleara, geochimie si arheometrie; transfer tehnologic si transfer de cunostinte pentru implementarea iradierilor tehnologice in procese de fabricatie si controlul calitatii produselor.
  ELI-NP- 1 POST - Echipamente pentru experimente cu laser de mare putere
  Descriere: dezvoltarea de sisteme de achiziție de date bazate pe electronică digitală și procesare de semnal pentru experimente de fizică nucleară.
Documents

5 POSTURI INGINER DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ GR. III


  ELI-NP - 3 posturi
  Echipamente pentru implementarea Sistemul de Fascicul Gama la ELI-NP
  Descriere: dezvoltarea sistemelor de control pentru Sistemul de Fascicul Gama și în cadrul programelor experimentale dedicate diagnozei fasciculelor de electroni și fasciculelor gamma; dezvoltarea sistemului electronic de modelare a impulsurilor RF și a cavităților RF pentru acceleratorul linear de electroni și inelul de stocare din Sistemul de Fascicul Gama; dezvoltarea și proiectarea incintelor experimentale, a sistemelor de montaj și aliniere in camerele experimentale, dezvoltarea sistemelor de vid împreună cu instrumentele de masura a vidului în cadrul Sistemului de Fascicul Gama și a experimentelor cu fascicule gama.
  DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ (DFN) - 1 post
  Dezvoltarea de electronica front-end pentru detector de radiatie ionizanta
  Descriere: proiectarea si implementare detectori de radiație beta si/sau raditie gamma in cadrul colaborărilor departamentului la CERN bazați pe fotomultiplicatori de Si (SiPM); dezvoltarea de sisteme de detecție pentru particule încărcate bazate pe fotodiode de Si la acceleratorul Tandem; proiectare si implementare electronica front-end rapida in cadrul colaborării departamentului la FAIR
  DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ APLICATĂ (DFNA) – 1 post
  Spectrometrie de masa la acceleratorul de 1 MV
  Descriere: Dezvoltări tehnologice/metodologice la acceleratorul Tandetron de 1 MV pentru măsurarea actinidelor prin metoda Spectrometriei de Masă cu Accelerator (AMS)
Documents

UN POST DE INGINER ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI RADIOIZOTOPI ŞI METROLOGIA RADIAŢIILOR

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH), cu sediul in Magurele, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de INGINER in cadrul DEPARTAMENTULUI RADIOIZOTOPI ŞI METROLOGIA RADIAŢIILOR
Documents

UN POST DE MUNCITOR CALIFICAT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI UTILITĂŢI ŞI ADMINISTRATIV

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH), cu sediul in Magurele, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat in cadrul COMPARTIMENTULUI UTILITĂŢI ŞI ADMINISTRATIV
Documents
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ “HORIA HULUBEI” (IFIN-HH), CU SEDIUL ÎN ORAŞUL MĂGURELE, JUDEŢUL ILFOV, ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI NUMĂR DE 9 POSTURI DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC, DIN CARE:

5 posturi Cercetare fundamentală, în domeniul fizică nucleară fundamentală și domenii conexe

 • DEPARTAMENT FIZICĂ HADRONICĂ (DFH) – 1 post
  Tematica: Studiul materiei formate din constituenţi care interacţionează puternic.
 • DEPARTAMENT FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE (DFPE) – 1 post
  Tematica: Studiul fizicii particulelor în experimentul ATLAS de la LHC: cercetări experimentale ale Modelului Standard (SM) şi dincolo de SM (BSM).
 • DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ (DFN) – 3 posturi
  Tematica: Studiul structurii nucleare şi a reacţiilor nucleare.

4 posturi Cercetare aplicativă, în domeniul fizică nucleară aplicativă și domenii conexe:

 • DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ APLICATĂ (DFNA) – 1 post
  Tematica: Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică a radioizotopilor medicali la ciclotronul TR 19.
 • DEPARTAMENTUL IRADIERI TEHNOLOGICE IRASM (IRASM) – 1 post
  Tematica: Fizica radiaţiilor ionizante.
 • DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ (DFN) – 1 post
  Tematica: Cercetare aplicativă pentru dezvoltarea metodelor de obţinere a ţintelor îmbogăţite izotopic.
 • DEPARTAMENT FIZICA VIEŢII ŞI MEDIULUI (DFVM) – 1 post/div>
  Tematica: Cercetări experimentale de biofizică celulară şi moleculară.
Documents

Scientific Research Assistant

Horia Hulubei National Institute for Research and Development in Physics and Nuclear Engineering is hiring 1 (one) scientific research assistant, full time (8h / day) position, for a definite duration, until 30 September 2022, within the Multipurpose Irradiation Facility Centre IRASM.
Details at 021.404.61.78 or 021.404.23.00 int. 5612/5610

Documents

6 Scientific Research Assistants / Scientific Researchers

Horia Hulubei National Institute for Research and Development in Physics and Nuclear Engineering is hiring 6 scientific research assistants or scientific researchers for a definite duration, until 30th September 2022, full time, within the Department of Nuclear Physics
Details at 021.404.61.78 or 021.404.23.00 int. 5612/5610.

Documents