Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering

Open positions

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ “HORIA HULUBEI” (IFIN-HH), CU SEDIUL ÎN ORAŞUL MĂGURELE, JUDEŢUL ILFOV, ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI NUMĂR DE 9 POSTURI DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC, DIN CARE:

5 posturi Cercetare fundamentală, în domeniul fizică nucleară fundamentală și domenii conexe

 • DEPARTAMENT FIZICĂ HADRONICĂ (DFH) – 1 post
  Tematica: Studiul materiei formate din constituenţi care interacţionează puternic.
 • DEPARTAMENT FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE (DFPE) – 1 post
  Tematica: Studiul fizicii particulelor în experimentul ATLAS de la LHC: cercetări experimentale ale Modelului Standard (SM) şi dincolo de SM (BSM).
 • DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ (DFN) – 3 posturi
  Tematica: Studiul structurii nucleare şi a reacţiilor nucleare.

4 posturi Cercetare aplicativă, în domeniul fizică nucleară aplicativă și domenii conexe:

 • DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ APLICATĂ (DFNA) – 1 post
  Tematica: Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică a radioizotopilor medicali la ciclotronul TR 19.
 • DEPARTAMENTUL IRADIERI TEHNOLOGICE IRASM (IRASM) – 1 post
  Tematica: Fizica radiaţiilor ionizante.
 • DEPARTAMENT FIZICĂ NUCLEARĂ (DFN) – 1 post
  Tematica: Cercetare aplicativă pentru dezvoltarea metodelor de obţinere a ţintelor îmbogăţite izotopic.
 • DEPARTAMENT FIZICA VIEŢII ŞI MEDIULUI (DFVM) – 1 post/div>
  Tematica: Cercetări experimentale de biofizică celulară şi moleculară.
Documents

Scientific Research Assistant

Horia Hulubei National Institute for Research and Development in Physics and Nuclear Engineering is hiring 1 (one) scientific research assistant, full time (8h / day) position, for a definite duration, until 30 September 2022, within the Multipurpose Irradiation Facility Centre IRASM.
Details at 021.404.61.78 or 021.404.23.00 int. 5612/5610

Documents

6 Scientific Research Assistants / Scientific Researchers

Horia Hulubei National Institute for Research and Development in Physics and Nuclear Engineering is hiring 6 scientific research assistants or scientific researchers for a definite duration, until 30th September 2022, full time, within the Department of Nuclear Physics
Details at 021.404.61.78 or 021.404.23.00 int. 5612/5610.

Documents